• Žádost ze dne 14. 2. 2017
  28.02.2017

  Žádám o poskytnutí informací: Kdy je veřejné zasedání rady městské části pro Prahu 3. Jaký plat a odměny obdržela v roce 2016 p.starostka Ing. Hujová. Jaký plat a odměny obdržel v roce 2016 taje... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 2. 2017
  28.02.2017

  Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací a zaslání následujících dokumentů.:1)  sdělení, zda stavebník - společnosti CTR Pra... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. února
  28.02.2017

  Vážená paní starostko, za všechny činnosti a služby, které dnes Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vykonává pro MČ Praha 3 na základě mandátní smlouvy č. 2013/01196/20.2, v platném znění, MČ ... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 1. 2017
  16.02.2017

  Žádost o poskytnuti informace (podle zákona č. 10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) V jakém stadiu se nacházl územnl řízení ve věci návrhu na stavbu "Malešick... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 1. 2017
  16.02.2017

  Dobrý den vážený pane místostarosto, obracím se na Vás jakožto předseda SVJ Baranova 17. V našem době je byt v majetku obce , byt č. 23. V současné době se v bytě provádí opravdu rozsáhlá a nákladná... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 1. 2017
  16.02.2017

  Urbášek & Partners V Praze dne 16. ledna 2017 Úřad městské části Praha 3 Odbor školství Oddělení dotací a neziskového sektoru Lipanská 11 130 00 Praha 3 Žadatelé: Právně zastoupeni: Mgr. Vratislave... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 1. 2017
  16.02.2017

  Urbášek & Partners V Praze dne 16. ledna 2017 Úřad městské části Praha 3 Odbor školství Oddělení dotací a neziskového sektoru Lipanská 11 130 00 Praha 3 Žadatelé: Právně zastoupeni: Mgr. Vratislave... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 1. 2017
  16.02.2017

  Subject: poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k info... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 1. 2017
  16.02.2017

  Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9 130 00 Praha 3 PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 10. ledna 2017 Věc: Žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném příst... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 1. 2017
  16.02.2017

  Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/700 130 85 Praha 3 V Praze dne 6. ledna. 2017 Žádost o poskytnutí informace Transparency Intemational - Česká republika, o. p. s. (dále jen "žadatelka")... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 1. 2017
  16.02.2017

  Žádám Úřad městské části Praha 3 o poskytnutí níže uvedených informací ve smyslu výše uvedeného právního předpisu týkajících se Výzvy k podání nabídky do výběrového rizení s názvem „Výběr pořada... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 2. 2017
  16.02.2017

  Dobrý den, podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, a to konkrétně o poskytnutí kopie aktuální nájemní či jiné obdobné smlouvy vztahující se k nebytovému prostoru v přízemí domu v ulici Koněvo... Celý článek

 • Žádost ze dne 31. 1. 2017
  16.02.2017

  Vážený pane inženýre, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následující informace: Prosím o zaslání seznamu nebyt... Celý článek

 • Žádost ze dne 31. 1. 2017
  16.02.2017

  Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o následující informace: Seznam všech reklamních kampaní, které Městská část Praha 3 od roku 2015 inicioval... Celý článek

 • Žádost ze dne 31. 1. 2017
  16.02.2017

  Vážený pane, vážená paní, Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podávám žádost o sdělení následujících informací. Potřebovala bych znát počet zaměstnanců vaší městské čás... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 2. 2017
  16.02.2017

  Dobrý den, mám dva dotazy, které se týkají chodníku před blokem domů v Koněvově ulici č. p. 2501, 2499 a 2498. Možná není svěřený městské části a má ho TSK, ale i přesto vás prosím o odpověď. 1.... Celý článek

 • Žádost ze dne 31. 1. 2017
  16.02.2017

  V souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále jen .,lnfZ"), žádám o zaslání kopie zápísů ze všech jednání s dotčeným i nájemci rekonstrukce poliklinika Vi... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 1. 2017
  13.01.2017

  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 1. 2017
  13.01.2017

  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Celý článek

 • Žádost ze dne 4.1. 2017
  09.01.2017

                                 Žádost o poskytnutí informací                 &... Celý článek