Žádost ze dne 14. 2. 2017

28.02.2017
Žádám o poskytnutí informací: Kdy je veřejné zasedání rady městské části pro Prahu 3. Jaký plat a odměny obdržela v roce 2016 p.starostka Ing. Hujová. Jaký plat a odměny obdržel v roce 2016 taje... Celý článek

Žádost ze dne 17. 2. 2017

28.02.2017
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací a zaslání následujících dokumentů.:1)  sdělení, zda stavebník - společnosti CTR Pra... Celý článek

Žádost ze dne 16. února

28.02.2017
Vážená paní starostko, za všechny činnosti a služby, které dnes Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vykonává pro MČ Praha 3 na základě mandátní smlouvy č. 2013/01196/20.2, v platném znění, MČ ... Celý článek

Žádost ze dne 23. 1. 2017

16.02.2017
Žádost o poskytnuti informace (podle zákona č. 10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) V jakém stadiu se nacházl územnl řízení ve věci návrhu na stavbu "Malešick... Celý článek

Žádost ze dne 30. 1. 2017

16.02.2017
Dobrý den vážený pane místostarosto, obracím se na Vás jakožto předseda SVJ Baranova 17. V našem době je byt v majetku obce , byt č. 23. V současné době se v bytě provádí opravdu rozsáhlá a nákladná... Celý článek

Žádost ze dne 16. 1. 2017

16.02.2017
Urbášek & Partners V Praze dne 16. ledna 2017 Úřad městské části Praha 3 Odbor školství Oddělení dotací a neziskového sektoru Lipanská 11 130 00 Praha 3 Žadatelé: Právně zastoupeni: Mgr. Vratislave... Celý článek

Žádost ze dne 16. 1. 2017

16.02.2017
Urbášek & Partners V Praze dne 16. ledna 2017 Úřad městské části Praha 3 Odbor školství Oddělení dotací a neziskového sektoru Lipanská 11 130 00 Praha 3 Žadatelé: Právně zastoupeni: Mgr. Vratislave... Celý článek

Žádost ze dne 13. 1. 2017

16.02.2017
Subject: poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k info... Celý článek

Žádost ze dne 10. 1. 2017

16.02.2017
Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9 130 00 Praha 3 PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 10. ledna 2017 Věc: Žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném příst... Celý článek

Žádost ze dne 6. 1. 2017

16.02.2017
Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/700 130 85 Praha 3 V Praze dne 6. ledna. 2017 Žádost o poskytnutí informace Transparency Intemational - Česká republika, o. p. s. (dále jen "žadatelka")... Celý článek

Žádost ze dne 25. 1. 2017

16.02.2017
Žádám Úřad městské části Praha 3 o poskytnutí níže uvedených informací ve smyslu výše uvedeného právního předpisu týkajících se Výzvy k podání nabídky do výběrového rizení s názvem „Výběr pořada... Celý článek

Žádost ze dne 1. 2. 2017

16.02.2017
Dobrý den, podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, a to konkrétně o poskytnutí kopie aktuální nájemní či jiné obdobné smlouvy vztahující se k nebytovému prostoru v přízemí domu v ulici Koněvo... Celý článek

Žádost ze dne 31. 1. 2017

16.02.2017
Vážený pane inženýre, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následující informace: Prosím o zaslání seznamu nebyt... Celý článek

Žádost ze dne 31. 1. 2017

16.02.2017
Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o následující informace: Seznam všech reklamních kampaní, které Městská část Praha 3 od roku 2015 inicioval... Celý článek

Žádost ze dne 31. 1. 2017

16.02.2017
Vážený pane, vážená paní, Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podávám žádost o sdělení následujících informací. Potřebovala bych znát počet zaměstnanců vaší městské čás... Celý článek

Žádost ze dne 6. 2. 2017

16.02.2017
Dobrý den, mám dva dotazy, které se týkají chodníku před blokem domů v Koněvově ulici č. p. 2501, 2499 a 2498. Možná není svěřený městské části a má ho TSK, ale i přesto vás prosím o odpověď. 1.... Celý článek

Žádost ze dne 31. 1. 2017

16.02.2017
V souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále jen .,lnfZ"), žádám o zaslání kopie zápísů ze všech jednání s dotčeným i nájemci rekonstrukce poliklinika Vi... Celý článek

Žádost ze dne 6. 1. 2017

13.01.2017
V Praze dne 6. 1. 2017 Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, tímto si dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím... Celý článek

Žádost ze dne 5. 1. 2017

13.01.2017
Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 Sb. bych Vás chtěl požádat o informace týkající se žádosti Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisko Úřadu Městské části Praha 3 k pozemku 2170/30 v k.ú Ž... Celý článek

Žádost ze dne 4.1. 2017

09.01.2017
                               Žádost o poskytnutí informací                 &... Celý článek