Žádost ze dne 30. 5. 2017

13.06.2017
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o odpovědi na následující dotazy: Předložila MČ Praha 3 záměr nabýt nemovité věci v rámci likvidačního zůstatku při likvidaci SZM ... Celý článek

Žádost ze dne 22. 5. 2017

06.06.2017
Vážený  pane inženýre, V návaznosti  na naši dřívější spolupráci bychom  Vás rádi požádali o vyhotovení  kopií určitých  listin, které jsou podstatnými listinamive stavebních... Celý článek

Žádost ze dne 13. 4. 2017

29.05.2017
Žádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o následující informace: 1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí od počátk... Celý článek

Žádost ze dne 5. 5. 2017

29.05.2017
ádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o následující informace: 1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí za rok 201... Celý článek

Žádost ze dne 19. 4. 2017

15.05.2017
Vážená paní, vážený pane, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o í následující informaci:   Z usnesení Rady městské části č. 311 ze dne 7.5.2014 v... Celý článek

Žádost ze dne 5. 4. 2017

02.05.2017
Vážená paní starostko, dovoluji si Vás požádat, ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,v platném znění, o poskytnutí následujících informací. Úvodem odkazuji na veřejno... Celý článek

Žádost ze dne 23. 4. 2017

02.05.2017
Vážená paní, vážený pane, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 1. Celkové příjmy z inzerce, které Vaše MČ obdržel... Celý článek

Žádost ze dne 7. 4. 2017

25.04.2017
Vážený pane inženýre, V návaznosti  na naši dřívější spolupráci bychom Vás  rádi požádali o vyhotovení  kopií určitých listin, které  jsou  podstatnými  listinami  ... Celý článek

Žádost ze dne 7. 4. 2017

25.04.2017
Věc :  Žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádám o poskytnutí informace, v jaké celkové výši dostala dotace org... Celý článek

Žádost ze dne 28. 3. 2017

13.04.2017
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Žadatel: =============== ====== Povinný subjekt: M... Celý článek

Žádost ze dne 7. 4. 2017

12.04.2017
Věc: Výzva k vysvětlení využívání osobních údajů z registru obyvatel v roce 2016 Správce registru obyvatel (ROB) mi doručil záznam o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2016. Z tohoto záznamu ... Celý článek

Žádost ze dne 22. 3.2017

06.04.2017
Věc: žádost o informaci dle zákona o informacích. Objekt Rahošťská 21/1770, Praha 3 Dne 21.3.2017 jsem zjistil, že před objektem Radhošťská 21/1770, jehož jsem spolumajitelem, probíhají stavební prác... Celý článek

Žádost ze dne 17. 3. 2017

28.03.2017
Vážený pane tajemníku, na základě ust. §4a zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném  přístupu k informacím a ust. § 12 zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů... Celý článek

Žádost ze dne 20. 3. 2017

28.03.2017
Vážená paní, vážený pane, studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze doktorský stupeň studia. Ve své disertační práci se zabývám loveckým cestovním ruchem a zároveň jsem i aktivní myslivkyní.   ... Celý článek

Žádost ze dne 21. 3. 2017

28.03.2017
Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme o poskytnutí informací o výši úhrad  (výši  finančního plnění) ze strany  subjektu  ... Celý článek

Žádost ze dne 22. 3. 2017

28.03.2017
Protokol o ústním podání (podle § 18 a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)     Dne 22. 3. 2017 v 13.30 hodin se z vlastní iniciati... Celý článek

Žádost ze dne 13. 3. 2017

23.03.2017
Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů) Žádám o poskytnutí kopie originálu nájemní smlouvy za účelem provozu... Celý článek

Žádost ze dne 13. 3. 2017

23.03.2017
Dobrý den, z pozice členek Výboru SVJ Husitská 74 Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění informací týkajících se záměru MČP3 o využití volných ne... Celý článek

Žádost ze dne 6. 3. 2017

21.03.2017
V souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji požádat o zaslání kopie smlouvy mezi MČ P3 a spol. CH CATERING, s.r.o., Na Ladech ... Celý článek

Žádost ze dne 22. 2. 2017

15.03.2017
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žádá m o zpřístupnění následující informace: Seznam a kopie stavebních povolení vydaných pro stavby v ulicí V Zahradkách  č. p. 2026, 2027, 2028, 2029 v katast... Celý článek