• Žádost ze dne 30. 5. 2017
  13.06.2017

  Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o odpovědi na následující dotazy: Předložila MČ Praha 3 záměr nabýt nemovité věci v rámci likvidačního zůstatku při likvidaci SZM ... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 5. 2017
  06.06.2017

  Vážený  pane inženýre, V návaznosti  na naši dřívější spolupráci bychom  Vás rádi požádali o vyhotovení  kopií určitých  listin, které jsou podstatnými listinamive stavebních... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 4. 2017
  29.05.2017

  Žádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o následující informace: 1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí od počátk... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 5. 2017
  29.05.2017

  ádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o následující informace: 1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí za rok 201... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 4. 2017
  15.05.2017

  Vážená paní, vážený pane, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o í následující informaci:   Z usnesení Rady městské části č. 311 ze dne 7.5.2014 v... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 4. 2017
  02.05.2017

  Vážená paní starostko, dovoluji si Vás požádat, ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,v platném znění, o poskytnutí následujících informací. Úvodem odkazuji na veřejno... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 4. 2017
  02.05.2017

  Vážená paní, vážený pane, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 1. Celkové příjmy z inzerce, které Vaše MČ obdržel... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 4. 2017
  25.04.2017

  Vážený pane inženýre, V návaznosti  na naši dřívější spolupráci bychom Vás  rádi požádali o vyhotovení  kopií určitých listin, které  jsou  podstatnými  listinami  ... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 4. 2017
  25.04.2017

  Věc :  Žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádám o poskytnutí informace, v jaké celkové výši dostala dotace org... Celý článek

 • Žádost ze dne 28. 3. 2017
  13.04.2017

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Žadatel: =============== ====== Povinný subjekt: M... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 4. 2017
  12.04.2017

  Věc: Výzva k vysvětlení využívání osobních údajů z registru obyvatel v roce 2016 Správce registru obyvatel (ROB) mi doručil záznam o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2016. Z tohoto záznamu ... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 3.2017
  06.04.2017

  Věc: žádost o informaci dle zákona o informacích. Objekt Rahošťská 21/1770, Praha 3 Dne 21.3.2017 jsem zjistil, že před objektem Radhošťská 21/1770, jehož jsem spolumajitelem, probíhají stavební prác... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 3. 2017
  28.03.2017

  Vážený pane tajemníku, na základě ust. §4a zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném  přístupu k informacím a ust. § 12 zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 3. 2017
  28.03.2017

  Vážená paní, vážený pane, studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze doktorský stupeň studia. Ve své disertační práci se zabývám loveckým cestovním ruchem a zároveň jsem i aktivní myslivkyní.   ... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 3. 2017
  28.03.2017

  Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme o poskytnutí informací o výši úhrad  (výši  finančního plnění) ze strany  subjektu  ... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 3. 2017
  28.03.2017

  Protokol o ústním podání (podle § 18 a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)     Dne 22. 3. 2017 v 13.30 hodin se z vlastní iniciati... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 3. 2017
  23.03.2017

  Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů) Žádám o poskytnutí kopie originálu nájemní smlouvy za účelem provozu... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 3. 2017
  23.03.2017

  Dobrý den, z pozice členek Výboru SVJ Husitská 74 Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění informací týkajících se záměru MČP3 o využití volných ne... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 3. 2017
  21.03.2017

  V souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji požádat o zaslání kopie smlouvy mezi MČ P3 a spol. CH CATERING, s.r.o., Na Ladech ... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 2. 2017
  15.03.2017

  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žádá m o zpřístupnění následující informace: Seznam a kopie stavebních povolení vydaných pro stavby v ulicí V Zahradkách  č. p. 2026, 2027, 2028, 2029 v katast... Celý článek