Žádost ze dne 16. 8. 2017

18.09.2017
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím . Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek: 1) Máte ve vaší ob... Celý článek

Žádost ze dne 21. 8. 2017

18.09.2017
Dle zákona l. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu  k informacím  Vás žádám o podání informaci (předložení textů či dostupný odkaz) na veřejnou vyhlášku MČ Praha 3 - konkrétne na vyhlášku č.j. ... Celý článek

Žádost ze dne 28. 8. 2017

18.09.2017
S odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších   předpisů   (dále   také „lnfZ"),   v souvislosti se změno... Celý článek

Žádost ze dne 31. 7. 2017

28.08.2017
Podle zákona o svobodném přístupu k ínformacím Vás žádám opětovně o odpověď na níže uvedené dotazy: Co vedlo Městskou část Praha 3 k porušení ust. zákona o hlavnim městě Praze (zák.č. 131/2000 Sb.)... Celý článek

Žádost ze dne 2. 8. 2017

28.08.2017
Dobrý den, jsem nájemcem bytu na adrese Praha 3 Českobratrská 274/9 ve vlastnictví MěČ Praha 3. V současné době probíhá částečná rekonstrukce jednolitého bloku domů s vchody na adresách Praha 3 Rok... Celý článek

Žádost ze dne 8. 8. 2017

28.08.2017
Žádost o poskytnutí informací   Transparency Jntemational - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,... Celý článek

Žádost ze dne 26. 7. 2017

03.08.2017
Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení, dovolujeme si se na Vás touto cestou obrátit s žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu... Celý článek

Žádost ze dne 17. 7. 2017

03.08.2017
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č . l 06/1999 Sb., žádám o sdělení, kdo provádí a odpovídá za současnou opravu přechodu na ulici Lipanská v Praze 3 -Žižkově, u styku ulic Seifeno... Celý článek

Žádost ze dne 29. 6. 2017

18.07.2017
Dobrý den, zajímalo by mne, kolik stála celostránková inzerce v dnešním Právu, u kterého je napsáno, že se jedná o partnerství s městskou částí Praha 3. Ptám se proto, že je to inzerce z veřejnýc... Celý článek

Žádost ze dne 30. 6. 2017

18.07.2017
Vážení, tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících dokumentů: - veškerá rozhodnutí povolující zbudování stání pro popelnice obj... Celý článek

Žádost ze dne 30. 6. 2017

18.07.2017
Žádám dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, zda bylo zahájeno řízení z moci úřední dle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona pro důvody uveden... Celý článek

Žádost ze dne 14. 7. 2017

18.07.2017
Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky... Celý článek

Žádost ze dne 16. 6. 2017

11.07.2017
Vážení, obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V souvislosti s usnesení RMČP3 č.355 ze dne 12.6.2017, č.j.386/2017 týkající se zámě... Celý článek

Žádost ze dne 21. 6. 2017

11.07.2017
Vážení,   tímto si Vás dovoluji požádat o informace ve smyslu ustanovení § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to informace, zda  bylo pří... Celý článek

Žádost ze dne 2. 6. 2017

27.06.2017
Vážení, společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 , se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,... Celý článek

Žádost ze dne 5. 6. 2017

27.06.2017
Dobrý den, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 3 o informace týkající se vybrané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je MČ Praha 3. Jedná &n... Celý článek

Žádost ze dne 5. 6. 2017

14.06.2017
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 3 o informace týkající se vybrané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je MČ Praha 3. Jedná se o veřej nou... Celý článek

Žádost ze dne 3. 6. 2017

14.06.2017
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následující informace: Ke kterému datu byly odstraněny kon... Celý článek

Žádost ze dne 1. 6. 2017

14.06.2017
Tímto žádám o poskytnutí informací v souvislosti s možnou podporou kulturních aktivit pořádaných neziskovými subjekty na území MČ Praha 3. Zejména informace o formách takové podpory (např... Celý článek

Žádost ze dne 1. 6. 2017

14.06.2017
Tímto žádám o poskytnutí informací v souvislosti s možnou podporou kulturních aktivit pořádaných neziskovými subjekty na území MČ Praha 3. Zejména informace o formách takové podpory (např... Celý článek