Žádost ze dne 7. 4. 2017

Věc :  Žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádám o poskytnutí informace, v jaké celkové výši dostala dotace
organizace Žižkovská Noc z.s. za celou dobu své existence z rozpočtu
městské části Praha 3.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení
předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám
poskytnout v elektronické podobě na níže uvedenou el. adresu.

S pozdravem,

 


Dne 7.4.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci dotací organizace Žižkovská noc z.s., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Organizaci Žižkovská noc, z.s. byly přiděleny dotace:

 

  • v roce 2012 - 50.000,- Kč,
  • v roce 2014 - 90.000,- Kč,
  • v roce 2015 - 90.000,- Kč,
  • v roce 2016 - 60.000,- Kč.

 

V letošním roce organizace žádost o dotaci nepodala.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního