Žádost ze dne 7. 4. 2017

Vážený pane inženýre,

V návaznosti  na naši dřívější spolupráci bychom Vás  rádi požádali o vyhotovení  kopií určitých listin, které  jsou  podstatnými  listinami  ve  stavebních  řízení  týkajících  se  výstavby  vybraných  bytových projektů,které se realizují na území vaší městské části. Opět se Jedná vždy o dva dokumenty-o územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů,samozřejmě za předpokladu,že již byly  pravomocně  vydány,  případně  o  ten  z dokumentů,  který  již  byl vydán.  Seznam  konkrétních bytových projektů přikládáme dále. O vyhotovení kopií těchto dokumentů  si dovolujeme požádat na základě  zákona  106/1999  Sb. - Zákon o  svobodném přístupu  k informacím, jako  společnost,  která dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku.

 

V příloze opět zaslláme seznam bytových projektů,které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové bytové výstavby ve Vašem městě. Umístění objektu lokalizujeme parcelním číslem, na kterém se výstavba  odehrává  nebo plánuje, název projektu  i developera vychází  obvykle z vlastnlka  pozemku, resp.  z informací  dostupných  na  internetových  stránkách  jednotlivých  projektů.  Obchodní  název prezentovaný veřejnosti  se  bohužel nemusí vždy shodovat  s názvem  stavby vedeným  ve stavebním řízení, proto  považujeme  za  klíčovou  iden.tifikaci  parcelním  číslem  pozemku,  na  němž  výstavba probíhá. Pokud byste měli povědomí i o další výstavbě,.která je již ve stadiu schválení a my ji doposud neevidujeme, budeme velmi rádi,pokud nám tuto informaci, pokud je to možné, poskytnete.

Ing. Milan Roček, jednatel

 


Dne 7.4.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci vyhotovení pravomocných kopií územních rozhodnutí a stavebních povolení dle přiloženého seznamu, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • dokumenty, u kterých se příslušná rozhodnutí vydávala, Vám anonymizované zasíláme v příloze

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

 

Přílohy: 1.  č.p. 798/ Žižkov, ÚR zn. OV/1149/15/Sav, ze dne 27. 7. 2015 + SP zn. OV/2524/15/Kw,

             ze dne 18. 2. 2016 + zm. st. před dokončením zn. OV/1163/16/Kw, ze dne 22. 8. 2016

2.  č.p. 1339/ Vinohrady, ÚR zn. OV/2321/14/Mk, ze dne 18. 2. 2015 + SP zn. OV/0132/16/Jan,

             ze dne 7. 3. 2016 + zm. st. před dokončením zn. OV/1036/16/Jan, ze dne 27. 7. 2016

3.  č.p. 1645/Žižkov, spojené ÚR+SP zn. OV/2474/15/Pod, ze dne 23. 2. 2016

4.  č.p. 954/Žižkov, ÚR zn. OV/2480/14/Sav, ze dne 22. 1. 2015 + SP zn. OV/866/15/Sav,

            ze dne 11. 6. 2015

5.  č.p. 902/Žižkov, spojené ÚR+SP zn. OV/285/16/Sav, ze dne 5. 4. 2016

6.  č.p. 1203/Žižkov, ÚR zn. OV/1069/11/Svib, ze dne 11. 7. 2011 + SP zn. OV/1264/12/KZ,

            ze dne 18. 7. 2012

7.  8.  č.p. 925/Žižkov, spojené ÚR+SP zn. OV1135/16/Li+Fa, ze dne 8. 8. 2016