Žádost ze dne 7. 4. 2017

Věc: Výzva k vysvětlení využívání osobních údajů z registru obyvatel v roce 2016

Správce registru obyvatel (ROB) mi doručil záznam o využívání údajů v registru obyvatel za rok 2016. Z tohoto záznamu jsem zjistila, že Městská část Praha 3 využila dne 2.5.2016 ve 21:03:39 údaje z ROB o mé osobě.

 

Žádám o uvedení zákonného důvodu využívání mých osobních údajů a sdělení, k jaké činnosti vykonávané v rámci agendy A 1098 byly údaje z ROB využity.

 

Vaši odpověď očekávám do 30 dnů, pokud ji neobdržím, dám podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů k prošetření zpracování mých osobních údajů.

 

S pozdravem

 

 


Dne 7.4.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci využití Vašich osobních údajů, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

V informačním systému Úřadu městské části Praha 3 jsou evidovány Vaše referenční údaje získané ověřením v Základních registrech v souvislosti s existující smlouvou o převodu bytové jednotky, č. 2010/018707/1.1. Systém evidence smluv povinného subjektu je napojen na základní registry z důvodu ztotožnění subjektů a evidování změn u subjektů (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech). U Vaší osoby bylo zaznamenáno zřízení datové schránky. Dne 2.5.2016  ve 21:03:39 hodin na základě notifikace o této skutečnosti byly aktualizovány Vaše údaje.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního