Žádost ze dne 7. 12. 2017

V Praze dne 6.12.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 10611999 Sb.

Vážená paní starostko,

podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o odpověď na níže uvedené dotazy, včetně poskytnuti písemných materiálů, týkajících se dané problematiky:

Dotazy:

 1. Kdo jmenovitě navrhl založit Nadačnf fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovenskou epopej. Kdo konkrétně zpracoval a předložil zakladatelské dokumenty ke schválení Radě MČ?
 2. Na kterém zasedání Rady MČ bylo založení Nadačního fondu schváleno (usnesení + důvodová zpráva)?
 3. Bylo zpracováno, k založení Nadačního fondu, právní posouzení záměru a fungování a jaké náklady na to byly vynaloženy? Kým konkrétně?
 4. Byla zpracována ekonomická, finanční rozvaha Nadačního fondu, jak bude financován? Jaké náklady na to byly vynaloženy a kým konkrétně?
 5. Projednalo a schválilo založení Nadačního fondu Zastupitelstvo MČ Praha 3 (usnesení + důvodová zpráva)?
 6. Jaký byl – je dosud výsledek petiční akce, kdo se dosud zapojil do petiční akce (seznam)?
 7. Žádal Nadační fond o příspěvek na svojí činnost a obdržel jej? Počítá rozpočet MČ pro rok 2018 s příspěvkem Nadačnímu fondu?

Žádám o zasláni řádné informace, včetně zdůvodněni v tištěné podobě na moji níže uvedenou adresu v zákonné lhůtě.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 7.12.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci nadační fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 • K bodu č. 1 a 2 Vaší žádosti:
  • Záměr podpory realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej byl schválen usnesením Rady MČ č. 582 ze dne 10. 8. 2016 (toto usnesení je veřejně dostupné zde: /getFile/case:show/id:466578).
  • Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej následně schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 235 ze dne 20. 9. 2016 (toto usnesení je veřejně dostupné zde: /getFile/case:show/id:246836).
  • Předkladatelem obou materiálů byla starostka městské části.
 • K bodu č. 3 Vaší žádosti:
  • Právní posouzení záměru a fungování Nadačního fondu zpracováno nebylo.
 • K bodu č. 4 Vaší žádosti:
  • Ekonomická, finanční rozvaha Nadačního fondu zpracována nebyla.
 • K bodu č. 5 Vaší žádosti:
  • Ano, viz odpověď na otázku 1.
 • K bodu č. 6 Vaší žádosti:
  • Petici za vznik pavilonu pro Muchovu Slovanskou epopej na Vítkově dosud podepsalo cca 1000 občanů. Šíření petice zajišťují především členové správní rady nadačního fondu.
 • K bodu č. 7 Vaší žádosti:
  • Kromě vkladu zakladatele stanoveného v zakládací listině nadační fond nežádal žádný příspěvek městskou část. Rozpočet MČ pro rok 2018 nepočítá s příspěvkem nadačnímu fondu.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Galerie