Žádost ze dne 6. 3. 2017

V souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji požádat o zaslání kopie smlouvy mezi MČ P3 a spol. CH CATERING, s.r.o., Na Ladech 1099 Květnice 3, 250 82 IČ: 28372921 týkající se provozu a zajištění občerstvení na fotbalové stadionu na Seifertově ulici při utkáních Viktorie Žižkov.
Kopii smlouvy, prosím, zaslat mailem na tuto mailovou adresu.

Děkuji a jsem s pozdravem

 


Dne 6.3.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci kopie smlouvy se společností CH CATERING, s.r.o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • povinný subjekt nemá se společností CH CATERING  s. r. o. uzavřenou smlouvu na provoz a zajištění občerstvení na fotbalovém stadionu FK Viktoria Žižkov

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního