Žádost ze dne 6. 12. 2017

Vážení,

v souladu se zákonem o svodném přístupu k informacím prosím o poskytnutí informací týkajících se revitalizace pozemku nacházejícím se na křižovatce ulice Pod lipami a Osiková na Praze 3 (Jarov).
V této věci prosím o poskytnutí harmonogramu prací, včetně termínu dokončení, a vizualizace, resp. návrhu, jak má vypadat finální podoba
revitalizace po odstranění betonových květináčů.

Předem děkuji.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

Dne 6.12.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci revitalizace pozemku - ulice Pod lipami a Osiková, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • vzhledem k nefunkčnosti odpočinkové plochy s betonovými truhlíky bude tato problematická plocha kompletně, včetně betonových truhlíků a jejich základových konstrukcí, odstraněna a budou provedeny terénní modelace, které budou navazovat na stávající pevné hrany a okolní plochy zeleně. Mezi stávajícím asfaltovým chodníkem a nově vzniklým trávníkem bude osazen sadový obrubník a vysázeno nové stromořadí s travnatým podrostem (viz příloha).
    Do konce roku budou probíhat bourací práce a začátkem příštího roku budou započaty sadovnické práce. Termín dokončení úprav 30.4.2018.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Příloha: Osiková - vizualizace

Galerie