Žádost ze dne 6. 12. 2017

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že mi Váš úřad neumí odpovědět, jak je nakládáno s majetkem ve vlastnictví Městské části Praha 3 ani kde tuto informaci zjistím, ráda bych si tedy tyto informace vyžádala dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p. Zajímají mě informace týkající se  garáží ve vlastnictví MČ Praha 3 v ulici K Chmelnici 7, Praha 3, konkrétně:

  1. jak jsou garáže v současné době využívány?
  2. pokud jsou v pronájmu, tak komu a kým byly pronajaty, na jak dlouho a za jakou cenu, vč. smluv o pronájmu a informace o tom, kde  a kdy a na jak dlouho byla informace o záměru pronajmout zveřejněna
  3. záměry MČ Praha 3 s nakládáním těchto garáží v roce 2018 - možnost pronájmu nebo koupě nebo není žádný záměr?
  4. pokud s garážemi MČ Praha 3 nemá žádný záměr, ani je v současné době nepronajímá, jaký k tomu je důvod?  

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

Dne 6.12.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci garáže v ulici K Chmelnici 7, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • předmětné nemovitosti – stavby garáží, nejsou a nikdy nebyly ve vlastnictví hl.m. Prahy a ve svěřené správě MČ Praha 3. Vlastníky příslušných nemovitostí lze zjistit zde: www.cuzk.cz.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního