Žádost ze dne 6. 12. 2017

V Brně dne 6. 12. 2017

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informace ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a to konkrétně o informaci o podaných stížností třetími osobami ohledně narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu provozovateli provozoven na těchto adresách:

  • Husitská 109/66
  • Koněvova 1686/112
  • Koněvova 1956/214
  • Koněvova 2153/227
  • Náměstí Jiřího z Poděbrad 853/16
  • Prokopova 150/19
  • Seifertova 465/15

a to v letech 2011, 2012 a 2013.

Ve smyslu § 17 odst. 3 InfZ žádám zdvořile o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

V případě, že byly podány výše jmenované stížnosti, zdvořile žádám o zaslání jejich anonymizovaného znění, a to v elektronické podobě do této mé emailové schránky: habanec@vfh.cz ve lhůtě do 15 dnů dle ust. 14 odst. 5 písm. d) InfZ.

S úctou


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

 

Dne 6.12.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci stížnosti ohledně narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • za rok 2012 a 2013 neeviduje povinný subjekt v centrální evidenci stížností ÚMČ Praha 3 žádnou stížnost, podanou třetí osobou, obsahem které by bylo narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu provozovateli provozoven na adresách: Husitská 109/66, Koněvova 1686/112, Koněvova 1956/214, Koněvova 2153/227, náměstí Jiřího z Poděbrad 853/16, Prokopova 150/19, Seifertova 465/15,
  • vzhledem k tomu, že stížnosti se evidují po dobu 5 let, případné stížnosti z roku 2011 byly již skartovány.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Galerie