Žádost ze dne 5. 9. 2017

Žádám městskou část Praha 3 o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Prosím o poskytnutí kopie vyjádření, posouzení, stanoviska či jakéhokol i jiného materiálu, popřípadě přepis ústně poskytnuté informace, kterou městská část Praha 3 obdržela od advokátní kanceláře, jak je  uvedeno  v emailu  RNDr.  Jana  Bosákové  (JanaBo@praha3.cz)  adresovaném mé osobě ze dne 15. srpna 2017, jehož znění uvádím níže.

Dobrý den,

Váš e-mail, týkající se obtěžování obyvatel pachem z grilování v parku, přeposíláme k posouzení advokátní kanceláři, zajišťující pro MC P3 právní služby. Pokud jde o Vámi zmiňovaný odpad (hromadění u děr v plotě), na základě jednání, která proběhla v lednu tohoto roku Vám byl zaslán kontakt na dispečera Čisté Trojky, který je připraven na základě Vaší výzvy úklid vždy v případě potřeby zajistit.

S pozdravem Jana Bosáková

Prosím, aby mi požadovaná informace byla poskytnuta v elektronické formě prostřednictvím elektronické adresy.

Děkuji a zůstávám s pozdravem

 

Dne 5.9.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci vyjádření advokátní kanceláře Veselý a spol. - grilovací stanoviště park Parukářka, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • požadované informace Vám posíláme v příloze.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

Příloha: Právní vyhodnocení anonymizace

Galerie