Žádost ze dne 5. 5. 2017

ádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím o následující informace:

1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí za rok 2016? Pokud
byla/y podána/y, *jakým způsobem byla/y vyřešena/y*.

2) Kolik *čistý měsíční plat* výše uvedeného v lednu roku 2017?


Informace stačí zaslat v elektronické podobě na shora uvedenou e-mailovou
adresu.

Děkuji,


Dne 5.5.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci stížností rok 2016 a platu leden 2017 – referent odd. sociálně právní ochrany dětí, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • na referenta nebyla podána v roce 2016 žádná stížnost,
  • informace o platu byla poskytnuta.

Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnutím informace je žadatel vázán pravidly pro ochranu osobních údajů, a tudíž sám nese odpovědnost za nakládání s poskytnutou informací, kterou nesmí dále volně šířit třetím osobám, neboť by se tak mohl vystavit riziku v určitých případech až trestněprávního postihu.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního