Žádost ze dne 5. 10. 2017

Žádám Úřad městské části Praha 3 (,,Úřad") o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

Prosím o poskytnutí kopie rozhodnutí, které Úřad vynesl ve správním řízení se společností WH  Estate s.r.o. ve věci přestupku podle stavebního zákona, č.j. UMCP3 076045/2017.


 

Prosím, aby mi požadovaná informace byla poskytnuta v elektronické formě prostřednictvím elektronické pošty na adresu

Dne 5.10.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci kopie rozhodnutí - přestupek stavebního zákona - WH Estate s.r.o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • požadované informace Vám posíláme v příloze.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

Příloha: pokuta_-_WH_Estate_s.r.o.

Galerie