Žádost ze dne 29. 9. 2017

Vážení spoluobčané, lidé,

Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodů:

 • ší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.
  • Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschováno.
  • ádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit fotodokumentaci za účelem tvorby studie.
 • Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.
 • š správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a případné tlumočení do jazyka Českého.
 • Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který se touto problematikou zabývá.
 • říštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán obrátil – zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiný orgán.
 • ádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt.
 • ádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
 • ádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje rychlost.
  • Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.
 • ádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízeních v roce 2016 na úseku všech odborů, tj. matrika, doprava, občanské soužití atp.
 • ádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla.
  • Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

Žádost zasílám na základě následného vypracování studie pro subjekt, který si jej objednal v rámci provozování www.MimozemskaStudie.cz

Žádám Vás o zaslání odpovědi do ISDS a uvedení čísla jednacího 49571342/2017.

 

 

Děkujeme,

Na planetě Zemi dne 5. 9. 2017,

MikeJePan s.r.o,

IČ: 06424872, DIČ: CZ06424872

U Hřiště 334, Tuchoměřice, 252 67

Česká Republika, Planeta Země


 

Dne 29.9.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci mimozemská studie, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

 • nebylo,
 • nemá,
 • nemá,
 • nemá,
 • na Magistrát hl. m. Praha,
 • 71.409 lidí,
 • neoznamoval,
 • ano, zařízení neprovozuje povinný subjekt,
 • 469,
 • ano, opatření nerealizuje povinný subjekt.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního