Žádost ze dne 26. 12. 2017

Dobrý den,

MČ Praha 3 má dle kú ve svěřené správě nemovitostí garáže parcelní číslo 2639/153, 155, 156 v ul. K Chmelnici, a Hl.město Praha má k těmto garážím vlastnické právo.

Znovu tedy žádám o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p. o vyjádření nejen MČ Praha 3, ale i hl.m.Praha týkající se těchto garáží, konkrétně:

  1. jak jsou garáže v současné době využívány?
  2. pokud jsou v pronájmu, tak komu a kým byly pronajaty, na jak dlouho a za jakou cenu, vč. smluv o pronájmu a informace o tom, kde  a kdy a na jak dlouho byla informace o záměru pronajmout zveřejněna
  3. záměry MČ Praha 3 a hl.m.Prahy s nakládáním těchto garáží v roce 2018 – možnost pronájmu nebo koupě nebo není žádný záměr?
  4. pokud s garážemi MČ Praha 3 ani hl. m. Praha  nemá žádný záměr, ani je v současné době nepronajímá, jaký k tomu je důvod?
  5. prosím o zaslání smluv mezi hl.m.Praha a MČ Praha 3.

Důvodem mé žádosti je mimo jiné fakt, že bydlím v ul. K Chmelnici a mám velmi vážný zájem o koupi, popř. pronájem garáže právě u nás před domem, popř. poblíž (jsem sama se 3 malými dětmi a s parkováním na Žižkově je to opravdu náročné).

Děkuji a jsem s pozdravem


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 

Dne 26.12.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci garáže parc. č. 2639/153, 155, 156 v ulici K Chmelnici, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • pozemky parc. č. 2639/153, 2639/155 a 2639/156, vše v k.ú. Žižkov jsou ve vlastnictví hl.m. Prahy a ve svěřené správě MČ Praha 3.

Stavby garáží jsou ve vlastnictví fyzických osob. Nikdy nebyly majetkem hl.m. Prahy. K užívání pozemků parc. č. 2639/153, 2639/155 v k.ú. Žižkov jsou uzavřeny nájemní smlouvy s vlastníky staveb.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Galerie