Žádost ze dne 22. 5. 2017

Vážený  pane inženýre,

V návaznosti  na naši dřívější spolupráci bychom  Vás rádi požádali o vyhotovení  kopií určitých  listin, které jsou podstatnými listinamive stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují  na  území vaší  městské části. Opět se jedná  zejména  o dva  dokumenty - o územní rozhodnutí a stavební povolenítýkající se výstavby bytových domO, samozřejmě za předpokladu,že již byly pravomocně vydány, případně o ten z dokumentů, který již  byl vydán. V případě,že již bylo na konkrétní bytový projekt vydáno  pravomocné  Kolaudační  rozhodnutí, prosíme  i o  kopii tohoto  dokumentu.  Seznam  konkrétních bytových  projektů  přikládáme  dále.  O  vyhotoven í  kopií  těchto  dokumentů  si dovolujeme  požádat  na základě   zákona   106/1999   Sb.   - Zákon o   svobodném přístupu   k informacím,   ja ko   společnost,   která dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu ja ko celku.

 

V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové bytové výstavby  ve Vašem městě. Umístění objektu lokalizujeme  parcelním číslem, na kterém se výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu i developera vychází obvykle z vlastníka pozemku, resp. z informací dostupných na internetových stránkách jednotlivých projektů. Obchodní název prezentovaný veřej nosti se bohužel  nemusí  vždy  shodovat  s názvem  stavby  vedeným  ve  stavebním  řízení, proto  považujeme  za klíčovou identifikaci parcelním číslem pozemku,na němž výstavba  probíhá. Pokud byste měli povědomí i o další výstavbě, která je již ve stadiu schvá lení a my ji doposud neevidujeme, budeme velmi rádi, pokud nám tuto informaci, pokud je to možné, poskytnete.

 

S pozdravem

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 22.5.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci vyhotovení kopií dokumentů - územní rozhodnutí a stavební povolení, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • požadované anonymizované dokumenty Vám zasíláme v příloze

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního