Žádost ze dne 22. 3. 2017

Protokol o ústním podání

(podle § 18 a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Dne 22. 3. 2017 v 13.30 hodin se z vlastní iniciativy dostavil pan (totožnost ověřena dle OP č.), aby učinil následující podání:

 

„Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o vydání kopie výslechu mého syna, kterou učinil dne 6. 3. 2017 u Policie ČR. Policie věc oznámila Úřadu městské části Praha 3 jako přestupek dne 21. 3. 2017 pod č.j. KRPA-81166/PŘ-2017-001311. Tyto informace jsou mi známy do policie.“

 

Uvedené žádosti bylo vyhověno na místě a žadateli byla předána předmětná kopie záznamu o podání vysvětlení– tj. záznam o podání vysvětlení sepsaný Policií ČR, OŘP Praha III, SKPV, OOK, ze dne 6. 3. 2017, č.j. KRPA-81166-1/PŘ-2017-001311 (4 listy).

 

 

Převzetí listiny žadatel potvrzuje podpisem

 

 

 

....................................

 

                                                                                              

 

 

sepsal: Martin Sušický

vedoucí odd. správního