Žádost ze dne 21. 3. 2017

Vážení,


v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme o poskytnutí informací o výši úhrad  (výši  finančního plnění) ze strany  subjektu  městská  část Praha  3, se sídlem  Havlíčkovo  náměstí 9/700, 130 85 Praha 3,  IČ 00063517, ve  prospěch společnosti:

1. Lasesmed, s.r.o., se sídlem Jeseníova 1226/139, Žižkov,130 00 Praha 3, IČ: 28363809, a to za jednotlivé roky 2008 až 2016 včetně,
2. PREMIO INVEST s.r.o., se sídlem Na Jezerce 1458/14, PSČ 14000, Praha 4, IČ: 26746590, a to za jednotlivé roky 2008 až 2016 včetně,
3. Lipis Praha s.r.o. (dříve PREMIO INVEST SERVICES s.r.o.), se sídlem Jeseniova 1226/139, PSČ 13000, Praha 3, IČ: 2aS01012, a to za jednotlivé roky 2008 až 2016 včetně,
4. Ecomyčka  s.r.o., se sídlem  Na Třebešíně 3347/39a, Strašnice, 100 00, Praha 10, IČ: 24204030,a to za jednotl vé roky 2012  až 2016 včetně.

Poskytnutí informací očekáváme  v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Informaci požadujeme jako právnická osoba Nadační fond proti korupci, IČ: 24821659, zastoupená ředitelem Karlem Šláchou.

Žádáme o zaslání výše uvedených informací v elektronické podobě na elektronickou adresu info@nfpk.cz    anebo lze využít datovou schránku d6uvzp4. Případně lze využít korespondenční adresu: Nadační fond proti korupci, Revoluční 1082/8,110 00 Praha 1.


Dne 21.3.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci výše úhrad ze strany povinného subjektu ve prospěch společností Lasesmed s.r.o., PREMIO INVEST s.r.o., Lipis Praha s.r.o. a Ecosmyčka s.r.o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

 

  • požadované informace Vám zasíláme v příloze.
  • od firmy Lipis Praha s.r.o. (dříve PREMIO INVEST SERVICES. r.o.),se sídlem Jeseniova 1226/139, PSČ 13000, Praha 3, lČ:28501012, není v evidenci došlých faktur povinného subjektu v letech 2008 až 2016 včetně žádný záznam.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

i