Žádost ze dne 20. 9. 2017

Vážení,

městská část Praha 3 řešila majetkoprávní  narovnání  užívacích  vztahů k zastavěnému pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov stavbou garáží ve vlastnictví společnosti ORGREZ, a.s. Ve věci byl jako  podklad  použit znalecký posudek  č. 4576-076-20 16 ze dne  12.5.2016.

Žádám tímto o poskytnutí  informace, a  to

  • poskytnutí kopie znaleckého posudku č. 4576-076-2016 ze dne 12.5.2016;
  • poskytnutí informace, zda ve věci byly předloženy i jiné znalecké posudky týkající se ceny za užívání pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov a případně poskytnutí jejich kopie.

Za vyhovění žádosti předem děkuji. S pozdravem


Dne 20.9.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci znalecké posudky - narovnání užívacích vztahů k zastavěnému pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • v příloze Vám zasíláme kopii znaleckého posudku č. ze dne 12.5.2016 vyhotoveného k majetkoprávnímu narovnání užívacích vztahů k pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov se společností ORGEZ, a.s.,
  • jiné znalecké posudky ke stanovení ceny nájemného k předmětnému pozemku nebyly vyhotoveny.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

Příloha: znalecký posudek č. 4576-076-2016 -anonymizace

Galerie