Žádost ze dne 20. 3. 2017

Vážená paní, vážený pane,

studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze doktorský stupeň studia. Ve své disertační práci se zabývám loveckým cestovním ruchem a zároveň jsem i aktivní myslivkyní.  

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o informace ohledně vydaných loveckých lístků. Konkrétně by mě zajímal počet vydaných lístků cizincům za jednotlivé roky od zřízení působnosti orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány. Informace si případně mohu roztřídit a upravit sama.
V příloze zasílám podepsanou žádost.

S pozdravem


 

Dne 20.3.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci vydaných loveckých lístků cizincům, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • požadované informace Vám zasíláme v příloze. Seznam vydaných lístků je od roku 1996, dřívější spisy byly skartovány.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

Lovecké lístky pro cizince