Žádost ze dne 2. 10. 2017

Dobry den,

vzhledem k dalšímu pozaru tento víkend v opuštěném objektu Českeho rozhlasu Jeseniova 38, žádám o informace, jaké konkretní kroky a které odbory úřadu podniknuly oproti majitelum WH ESTATE k zajištění objektu. Jako obyvatele sousední budovy mě děsí neustálý hluk, zápach, odpadky, agresivní psi a kricici bezdomovci, kteří se v objektu pohybují. Nevím jestli budeme čekat, že to celé vyhoří, případně jeden pes tu napadne často si hrající děti v našem objektu. Nedávno nám tu zapalili bezdomovci před domem na truc třeba dalši kufr, atd.

Jelikož toto je už několikátý požar v řadě, děsí mě to ještě vic, viz naše nahrávka požáru:

 <https://www.youtube.com/watch?v=SgXhZVp-ulQ&feature=youtu.be>
www.youtube.com/watch?v=SgXhZVp-ulQ&feature=youtu.be

Dokumentace akce:

 
<http://www.tisen.tv/2017/09/v-jeseniove-ulici-v-praze-opet-horelo-dle-mistnich-obyvatel-uz-po-sedme/>
www.tisen.tv/2017/09/v-jeseniove-ulici-v-praze-opet-horelo-dle-mistnich-obyvatel-uz-po-sedme/

 
<https://www.pozary.cz/clanek/173235-deset-osob-bylo-evakuovano-pri-pozaru-vybydleneho-objektu-na-prazskem-zizkove/>
www.pozary.cz/clanek/173235-deset-osob-bylo-evakuovano-pri-pozaru-vybydleneho-objektu-na-prazskem-zizkove/


 

Dne 2.10.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci objekt Českého rozhlasu, Jeseniova 38, Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Na pravidelných jednáních bezpečnostních grémií starostky jsou ukládány úkoly vedoucím příslušných odborů, včetně bezpečnostních složek ve věci objektu bývalého Českého rozhlasu v Jeseniově 36.  Odbor stavební vyzval vlastníka k zabezpečení budovy a následně mu ve správním řízení uložil pokutu 25 tisíc korun. Pokud nedojde k nápravě, bude tento krok stavební úřad opakovat. Odbor ochrany životního prostředí vyzval vlastníka, aby zajistil deratizaci objektu. Majitel objektu na základě opakovaných jednání provedl úklid i částečné zabezpečení. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s organizacemi Drop In a Nadějí situaci dlouhodobě monitorují. Policie ČR a Městská policie provádí zvýšený dohled v okolí budovy, včetně pravidelných kontrol uvnitř budovy.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního