Žádost ze dne 19. 4. 2017

Vážená paní, vážený pane,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o í následující informaci:
 
Z usnesení Rady městské části č. 311 ze dne 7.5.2014 vyplývá, že Městská část Praha 3 koupila pozemek parc.č. 757, k.ú. Žižkov, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 207, zapsaného na LV č. 396 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, ul. Štítného 207/40, Praha 3,

Prosím o sdělení budoucího záměru s touto nemovitostí včetně časového plánu jeho realizace.
 
Informace prosím zašlete na výše uvedenou emailovou adresu, za poskytnutí informací předem děkuji.
 
S pozdravem
 


Dne 19.4.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci budoucího záměru s nemovitostí na pozemku parc. č. 757, k.ú. Žižkov, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Záměrem je přestavba domu na malometrážní byty. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Následně bude vytvořena dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

Zmíněné dokumentace budou zpracovány nejdříve v roce 2018.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního