Žádost ze dne 16. 11. 2017

V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 

Na stavbě na adrese Seifertova 559/5 I , 130 00 Praha 3, která je dle údajů v katastru nemovitostí v současnosti svěřena do správy „Městské části Praha 3 ",jsou při čelním pohledu vlevo od hlavního vchodu umístěny 3 elektronické obrazovky.

Kdy byly výše popsané obrazovky na fasádu výše popsané stavby umístěny? (Požaduji přesné datum.)


 

V souladu s § 14 odst. 2 zákona č. I 06/1999 Sb. žádám, aby mi výše požadované informace byly zaslány elektronicky  na následující  elektronickou  (e-mailovou) adresu pro doručování:

 

Dne 16.11.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci elektronické obrazovky - Seifertova 559/51, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • obrazovky byly umístěny na fasádu dne 19.1.2017.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního