Žádost ze dne 13. 4. 2017

Žádám tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím o následující informace:

1) *Kolik stížností bylo podáno *referenta odd. sociálně právní ochrany dětí od počátku roku
2017 po současnost? Pokud byla/y podána/y, *jakým způsobem byla/y
vyřešena/y*.

2) Kolik činil průměrný *čistý měsíční plat* výše uvedeného v roce 2016?


Informace stačí zaslat v elektronické podobě na shora uvedenou e-mailovou
adresu.

Děkuji,