Žádost ze dne 13. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů)

Žádám o poskytnutí kopie originálu nájemní smlouvy za účelem provozu kempu
na Pražačce (části pozemku parc. č. 2183/13) mezi Sportovním a rekreačním
areálem Pražacka a společností PA Gastronomic, uzavřenou tohoto roku, a to *vč.
všech příloh*, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Děkuji, s pozdravem,

 


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 13.3.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci nájemní smlouvy mezi Sportovním rekreačním areálem Pražačka a společností PA Gastronomic, vč. příloh, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • požadované informace Vám zasíláme v příloze

 

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

 

 

 

Příloha: Smlouva, prilohy, dodatky-anonymizace