Žádost ze dne 10. 10. 2017

Vážení,

obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/ 1999 Sb. týkající se údržby zeleně poblíž křižovatky ulic Pod Krejcárkem a Koněvova.

Žádám Vás o informaci, zda MČ Praha 3 v období od 1.4.2002 do 1.4. 2003 prováděla správu a údržbu veřejné zeleně či úklid na veřejném prostranství, a zda byla zodpovědná za škody na zdraví a majetku, které by vznikly zanedbáním povinností péče o zeleň a veřejné prostranství na ploše pozemlďt, které jsou od roku 2003 do současnosti v katastru nemovitostí označených jako p. č. 2168/ 15, 2168/21, 2168/22, 2168/24 a 2168/32 v k.ú. Žižkov.

Pokud ano, prosím o sdělení, jak vysoké náklady byly z rozpočtu Městské části  na tuto činnost v této oblasti vynaloženy v letech 2002 a 2003 a jakým smluvním dokumentem byl a Městská část Praha 3 do této role povinována tehdejším vlastníkem I vlastníky pozemků či jiným subjektem.


Dne 10.10.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci správa zeleně, úklid na veřejném prostranství - 2002, 2003, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Od roku 1992, kdy byly Správou veřejné zeleně hl. m. Prahy předány plochy veřejné zeleně do správy MČ Praha 3, městská část zajišťuje údržbu parku na Ohradě. V rámci toho probíhají zahradnické práce i na části pozemku č. parc. 2168/32, k. ú. Žižkov, který tvoří součást parku a v terénu ani není patrná hranice pozemků. Ze strany vlastníků nezaznamenal správce zeleně žádný podnět týkající se dané věci. Na pozemcích č. parc. 2168/15, 2168/21, 2168/22 a 2168/24 v k. ú. Žižkov MČ Praha 3 údržbu nezajišťuje.

V rámci správy veřejné zeleně MČ Praha 3 nepřevzala smluvně žádný z výše uvedených pozemků (včetně č. parc. 2168/32) do správy a tedy ani nepřevzala za stav těchto pozemků zodpovědnost.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze vyčíslit náklady vynaložené na práce na části pozemku č. parc. 2168/32 v období 2002 a 2003. Na většině této plochy je souvislý porost keřů, ve kterém se provádí  úklid a zahradnické práce pouze příležitostně dle potřeby.

Ve věci správy veřejné zeleně byly s restituenty uzavřeny městskou částí Praha 3 nájemní smlouvy týkající se pouze pozemků na Krejcárku a při ulici Jana Želivského (parky u ZŠ Jeseniova a Na Parukářce). Zde zajišťuje OSZK údržbu včetně odpovídající zodpovědnosti za stav na daných pozemcích. Pozemky v okolí křižovatky Ohrada takto řešeny nebyly.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního