Žádost ze dne 26. 12. 2017

25.01.2018
Dobrý den, MČ Praha 3 má dle kú ve svěřené správě nemovitostí garáže parcelní číslo 2639/153, 155, 156 v ul. K Chmelnici, a Hl.město Praha má k těmto garážím vlastnické právo. Znovu tedy žádám o inf... Celý článek

Žádost ze dne 7. 12. 2017

08.01.2018
V Praze dne 6.12.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 10611999 Sb. Vážená paní starostko, podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o odpověď na níže uvedené dotazy, vče... Celý článek

Žádost ze dne 6. 12. 2017

05.01.2018
V Brně dne 6. 12. 2017 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vážení, obracím se na Vás s žádo... Celý článek

Žádost ze dne 6. 12. 2017

05.01.2018
Dobrý den, vzhledem k tomu, že mi Váš úřad neumí odpovědět, jak je nakládáno s majetkem ve vlastnictví Městské části Praha 3 ani kde tuto informaci zjistím, ráda bych si tedy tyto informace vyžá... Celý článek

Žádost ze dne 6. 12. 2017

05.01.2018
Vážení, v souladu se zákonem o svodném přístupu k informacím prosím o poskytnutí informací týkajících se revitalizace pozemku nacházejícím se na křižovatce ulice Pod lipami a Osiková na Praze 3 (Jaro... Celý článek

Žádost ze dne 16. 11. 2017

07.12.2017
V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následujících informací:   Na stavbě na adrese Seifertova 559/5 I , 130 00 Praha 3, která je dle údajů v katastru ne... Celý článek

Žádost ze dne 8. 11. 2017

07.12.2017
Vážená paní starostko, podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o odpověď na niže uvedené dotazy. Na zasedání Rady MČ dne 4. 10. 2017, jste rozšířili počet advokátních kanceláří, kt... Celý článek

Žádost ze dne 23. 11. 2017

07.12.2017
Předmět: Informace o stavu vymáhání dluhu a škod z nájemní smlouvy k bytu č. 10 na Text: Na základě informace  ÚMČ Praha  3 dle  sp  zn. S UMCP3  105907/2017  ze&... Celý článek

Žádost ze dne 24. 10. 2017

20.11.2017
Dobrý den,  na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, bych Vás rád požádal o informaci ohledně akce:  "Městská část Praha 3 kompostuje". Příkazní smlouva mezi MČ Praha... Celý článek

Žádost ze dne 2. 11. 2017

20.11.2017
V souladu se zákonem 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám  Úřad městské části Praha 3 o poskytnutí následujících informací: 1. Souhrnnou výši pohledávek z nájemní smlouvy na byt ... Celý článek

Žádost ze dne 31. 8. 2017

25.10.2017
Věc: Obytný soubor Tulipa Trebešln                          &nb... Celý článek

Žádost ze dne 5. 9. 2017

25.10.2017
Žádám městskou část Praha 3 o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Prosím o poskytnutí kopie vyjádření, posouzení, stanoviska č... Celý článek

Žádost ze dne 20. 9. 2017

25.10.2017
Vážení, městská část Praha 3 řešila majetkoprávní  narovnání  užívacích  vztahů k zastavěnému pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov stavbou garáží ve vlastnictví společnosti ORGREZ... Celý článek

Žádost ze dne 29. 9. 2017

25.10.2017
Vážení spoluobčané, lidé, Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vytvoření přehledné tabulky a zodpovězení těchto bodů: ší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. lé... Celý článek

Žádost ze dne 2. 10. 2017

25.10.2017
Dobry den, vzhledem k dalšímu pozaru tento víkend v opuštěném objektu Českeho rozhlasu Jeseniova 38, žádám o informace, jaké konkretní kroky a které odbory úřadu podniknuly oproti majitelum WH ESTA... Celý článek

Žádost ze dne 3. 10. 2017

25.10.2017
V souladu  se  zákonem  o  svobodném   přístupu  k informacím  si  Vás  tímto  dovoluji požádat  o  poskytnutí  informace, zda &nb... Celý článek

Žádost ze dne 4. 10. 2017

25.10.2017
Žádám Úřad městské části Praha 3 (,,Úřad") o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Prosím o poskytnutí kopie jakéhokoli rozhodnut... Celý článek

Žádost ze dne 5. 10. 2017

25.10.2017
Žádám Úřad městské části Praha 3 (,,Úřad") o poskytnutí následující informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:   Prosím o poskytnutí kopie rozhodnutí... Celý článek

Žádost ze dne 10. 10. 2017

24.10.2017
Vážení, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/ 1999 Sb. týkající se údržby zeleně poblíž křižovatky ulic Pod Krejcárkem a Koněvova. Žádám Vás o informaci, zda MČ Pr... Celý článek

Žádost ze dne 30. 8. 2017

24.10.2017
Žádám Odbor výstavby úřadu městské části Praha 3 o poskytnuti informace, zda-liv roce 2013-2014, když Společenství domu na adrese Jeseniova, č.p.1726, IČ0:26475235 provedlo zateplení budovy, dostalo o... Celý článek