Žádost o nájem bytu – pro příspěvkové organizace

Žádost o nájem bytu pro příspěvkové organizace lze podat pouze elektronicky. Vyplňenou žádost spolu s potřebnými přílohami zašlete e-mailem na: podatelna@praha3.cz. Žádost nemusí být podepsaná.

Galerie