Poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3 pro rok 2020 nebude vyhlášeno a tudíž nelze ani na podzim tohoto roku o využití této možnosti podávat žádosti.