Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Úplná uzavírka Basilejského nám. (severní rameno západní části a severní rameno východní části) a částečná uzavírka Basilejského nám. (jižní rameno východní části) a Malešické ulice

Prodloužení termínu dopravního omezení — od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 z důvodu stavebních a výkopových prací při přeložkách inženýrských sítí a parkových úprav v rámci revitalizace Basilejského náměstí a Malešické ulice (IV. fáze)

Z důvodu pokračujících stavebních a výkopových prací v oblasti Basilejského náměstí a části ulice Malešická dochází v termínu od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022 (IV. fáze) k níže uvedeným dopravním omezením na komunikacích Basilejské nám., Malešická a Jana Želivského.

IV. fáze prací je rozdělena na 3 etapy:

 • 1.etapa v termínu 1. – 15. 7. 2022 (grafické přílohy  01, 02, 03 a 04 /širší dopravní vztahy/)

 • 2. etapa v termínu 16. — 31. 7. 2022 (grafické přílohy 05 a 07 /širší dopravní vztahy/)

 • 3. etapa v termínu 1. — 31. 8. 2022 (grafické přílohy 06 a 07 /širší dopravní vztahy/)

Na níže uvedených komunikacích dojde k dopravním omezením:

 • Basilejské nám. 

  • úplná uzavírka severního ramene západní části náměstí (v rámci 1. etapy)

  • úplná uzavírka severního ramene východní části náměstí (v celém období)

  • částečná uzavírka komunikace v úseku Jana Želivského — Malešická (východní část — jižní rameno), provoz ve směru jízdy Basilejské nám. — Jana Želivského zůstane zachován po severním ramenu (v celém období)

 • Malešická           

  • částečná uzavírka komunikace v úseku Basilejské nám. — Malešická 2177/14 (pravý jízdní pruh /jižní strana vozovky/ směr jízdy z centra) (v celém období)

 • Jana Želivského 

  • omezení jízdních pruhů v oblasti Basilejského nám. na jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy (v rámci 1. etapy ve směru jízdy Olšanská bude  provoz veden po tramvajovém tělese) (v celém období)

  • omezení možnosti odbočení na komunikaci Basilejské nám., kdy nebude možné odbočit na žádné z ramen komunikace Basilejské nám. (západní i východní část) (v rámci 1. etapy)

  • omezení možnosti odbočení na komunikaci Basilejské nám., kdy bude možné odbočit pouze na komunikaci Basilejské nám. (západní část) v nové stopě, ze které bude nově umožněn i výjezd na komunikaci Jana Želivského ve směru jízdy Olšanská (v rámci 2. a 3. etapy)

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu  v rámci IV. fáze:

1. etapa

 • směr jízdy Ke Kapslovně → Jana Želivského (směr jízdy Vinohradská): Ke Kapslovně – Na Parukářce - Jana Želivského

 • směr jízdy Ke Kapslovně → Jana Želivského (směr jízdy Ohrada): Ke Kapslovně – Na Parukářce - Jana Želivského (2385/11) – Jana Želivského (směr jízdy Ohrada)

 • směr jízdy Jana Želivského (směr jízdy Ohrada) → Basilejské nám. (západní část): Jana Želivského – Olšanská – Ke Kapslovně - Malešická - Basilejské nám. (západní část)

 • směr jízdy Jana Želivského (směr jízdy Olšanská) → Basilejské nám. (západní část): Jana Želivského –   Na Parukářce – Malešická - Basilejské nám.  (západní část)

 • směr jízdy Jana Želivského → Malešická (východní část, směr Praha 10): Jana Želivského – U nákladového nádraží – K Červenému dvoru – Malešická

 • směr jízdy Jana Želivského → Ambrožova: Jana Želivského – U nákladového nádraží – K Červenému dvoru – Malešická – Ambrožova

 • směr jízdy Malešická → Jana Želivského (směr jízdy Vinohradská): Malešická – K Červenému dvoru – U nákladového nádraží – Jana Želivského

 • směr jízdy Malešická → Olšanská: Malešická – K Červenému dvoru – U nákladového nádraží – Jana Želivského - Olšanská  

 • směr jízdy Jilmová (Ambrožova) → Jana Želivského (směr Olšanská): Jilmová – Ambrožova – Biskupcova – Rečkova – Koněvova – Jana Želivského

2. a 3. etapa

 • směr jízdy Ke Kapslovně → Jana Želivského (směr jízdy Ohrada): Ke Kapslovně – Malešická – Basilejské nám. - Jana Želivského (2385/11) – Jana Želivského (směr jízdy Ohrada)

 • směr jízdy Jana Želivského (směr jízdy Ohrada) → Basilejské nám. (západní část): Jana Želivského – Olšanská – Ke Kapslovně - Malešická – Basilejské nám.

 • směr jízdy Jana Želivského → Malešická (východní část, směr Praha 10): Jana Želivského – U nákladového nádraží – K Červenému dvoru – Malešická

 • směr jízdy Jana Želivského → Ambrožova: Jana Želivského – U nákladového nádraží – K Červenému dvoru – Malešická – Ambrožova

 • směr jízdy Malešická → Jana Želivského (směr jízdy Vinohradská): Malešická – K Červenému dvoru – U nákladového nádraží – Jana Želivského

 • směr jízdy Malešická → Olšanská: Malešická – K Červenému dvoru – U nákladového nádraží – Jana Želivského - Olšanská  

 • směr jízdy Jilmová (Ambrožova) → Jana Želivského (směr Olšanská): Jilmová – Ambrožova – Biskupcova – Rečkova – Koněvova – Jana Želivského


Uvedené práce budou mít vliv nejen na individuální dopravu, ale i na provoz autobusových linek PID č. 133, 908 a 909, které budou stále (až do odvolání viz oznámení ze dne 14. 3. 2022) vedeny obousměrně po objízdné trase po komunikaci U Nákladového nádraží (viz Omezení a mimořádné události (dpp.cz).

 • směr jízdy Jana Želivského → K Červenému dvoru: Jana Želivského – Mezi hřbitovy – K Červenému dvoru; sled zastávek: … - Biskupcova – Mezi Hřbitovy – Červený dvůr – Třebešín - … (zrušeny jsou zastávky Basilejské náměstí, Olgy Havlové a Malešická)

 • směr jízdy K Červenému dvoru → Jana Želivského: K Červenému dvoru – Mezi hřbitovy – Jana Želivského; sled zastávek: … - Třebešín – Červený dvůr – Mezi Hřbitovy – Biskupcova - … (zrušeny jsou zastávky Malešická, Olgy Havlové a Basilejské náměstí)


 • Přístupy do přilehlých objektů zůstanou zachovány.

 • Protože v rámci 1. — 3. etapy nebude zachován průchod pro pěší na východním chodníku komunikace Jana Želivského (v prostoru Basilejského nám.) v úseku Olšanská – Basilejské nám., pro pěší bude zachován průchod na chodníku na protější straně komunikace a zároveň bude v rámci obchozí trasy zřízen koridor stavbou, kterým bude zajištěn bezpečný přístup k přechodu pro chodce u objektu Jana Želivského 1777/4 a průchod na přilehlý chodník.

 • Protože v rámci 1. – 3. etapy nebude zachován průchod pro pěší na chodníku jihovýchodní větvě komunikace Basilejské nám. v úseku Jana Želivského – Malešická a následně i na jižním chodníku komunikace Malešická v úseku od Basilejského nám.  až k objektu Malešická 2177/14, bude pro pěší zachován průchod na chodnících na protější straně komunikací, ve výše uvedených úsecích.

 • Pro zajištění pěší vazby po chodníku komunikace Malešická ve směru od ulice Olgy Havlové k ulici Ambrožova bude v rámci 1. – 3. etapy na komunikaci Malešická (z boku objektu Jilmová 2685/10) provizorně zřízen přechod pro chodce.


Investor prací: CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o., IČ: 03675521, Na Strži 65/1702, 110 00 Praha 4, odpovědný pracovník: Ing. Hana Ceplová

Zhotovitel prací: CENTRAL GROUP a.s., IČ: 24227757, Na Strži 65/1702, 110 00 Praha 4, odpovědný pracovník: Petr Limberk, telefon — pracoviště: +420 604 297 181

Stáhněte si

22-1083 - GP web
01. 07. 2022
14 MB
Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Dopravní omezení v Příběnické a Seifertově ulici včetně úplné uzavírky (Seifertova v úseku Řehořova — Příběnická)

15. 07. 2022
Bez obrázku

Omezení na dětském hřišti na Vrchu sv. Kříže

18. 07. 2022
Bez obrázku

Vyhlášení dotačního Programu hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2023

27. 07. 2022
Login