Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Uskuteční se v úterý 23. 4. 2024 od 15 h ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

URL videa: https://youtube.com/live/G9qlobBbp0s?feature=share 

Materiály jsou k dispozici od 16. 4. 2024 od 15 h ke stažení níže


Program 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

dne 23. 4. 2024 od 15 h, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut. Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 0. Schválení programu 10. schůze Zastupitelstva městské části

 • 1. Změna zvláštních podmínek pro správu a nakládání městské části s vymezeným svěřeným majetkem hlavního města Prahy, stanovených Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, které se týkají pozemku parc.č. 2931/1, k.ú. Žižkov

 • 2. Smlouva o budoucí darovací smlouvě se společností CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o., IČO 03675521, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 14000

 • 3. Svěření pozemku parc.č. 1919/23 v k.ú. Vysočany, tvořícího součást zahrádkářské osady Na Balkáně, Praha 3, vedeného na LV č. 839 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Praha, Katastrální pracoviště Praha

 • 4. Koupě pozemku parc. č. 4251/11, vedeného na LV 1999 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, tvořícího veřejně přístupnou proluku mezi bytovými domy při ulici Jana Želivského 11, 13 a Ke Kapslovně 12, 14, Praha 3

 • 5. Dohoda o narovnání sporných nároků uplatněných z vad díla stavebních úprav a zateplení panelových domů v Praze 3, Ondříčkova 31,33,35,37

 • 6. Rozpočtová opatření v roce 2024

 • 7. Aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2024 realizované Úřadem městské části Praha 3

 • 8. 1. aktualizace plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2024 realizované Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

 • 9. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2024 v oblasti správy nemovitostí

 • 10. Prodej nemovité věci — nepronajatých nebytových jednotek dle Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha 3, v platném znění, vysoutěžené formou elektronické aukce dle protokolu, schváleného usnesením RMČ č. 232 ze dne 10.4.2024.

 • 11. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění — pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 233, 292, který je součástí pozemku parc.č. 1896/2 a funkčně souvisejícího pozemku parc.č. 1896/75, vše zapsáno na LV č. 26688, vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, k.ú. Žižkov, obec Praha, adresou Blahoslavova 233/6, 292/8, Praha 3.

 • 12. Souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch finančních institucí s platnou bankovní licencí (zástavní věřitel) na základě uzavřených kupních smluv na bytové jednotky, schválené k prodeji dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Městskou částí Praha 3, jako oprávněné ze zákazu zcizení a výhrady zpětné koupě a kupujícím.

 • 13. Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci č. 2018/00936/OÚR ze dne 19. července 2018 se společností Vivus Žižkov a.s., IČO 27387968

 • 14. Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3 — žádost o dotaci

 • 15. Akční plán pro rok 2024 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020—2024 a Plnění Akčního plánu pro rok 2023

 • 16. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, IČO: 65990641

 • 17. Dodatek č. 21 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

 • 18. Plán činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3 pro rok 2024

 • 19. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území městské části Praha 3 v roce 2023

Stáhněte si

Pozvánka — 10. zasedání ZMČ Praha 3 dne 23. 4. 2024
05. 04. 2024
145 kB
Program — 10. zasedání ZMČ Praha 3 dne 23. 4. 2024
16. 04. 2024
118 kB
Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Uporoznění na dočasné změny vedení tramvajových linek v souvislosti s přerušením tramvajového provozu v oblasti Masarykova nádraží a Libeňského mostu

26. 04. 2024
Bez obrázku

Upozornění na dopravní omezení na komunikaci Pražačka

07. 05. 2024
Bez obrázku

Upozornění na dopravní omezení v Sudoměřské, Baranově a Křišťanově ulici

08. 05. 2024
Login