Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Oznámení o kácení dřevin v parku na Vítkově

V následujících týdnech budou na pozemcích Hlavního města Prahy, o které se starají Lesy hl. m. Prahy probíhat pěstební probírky mezi bývalými Zahrádkami Žižkov a cyklostezkou.

strom ilustračníZásahy proběhnou v zapojených porostech dřevin lesního charakteru rostoucí na severním svahu Vítkova, s převahou druhů Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Tilia Cordata, Acer pseudoplatanus, Prunus avium a Corylus  colurna. Cílem probírek je odstranit cca 20 % vzrostlejších jedinců. Záporným výběrem budou odstraněni jedinci s nevhodnými vlastnostmi, tj. stromy s růstovými vadami (tlakové větvení, přeštíhlení kmene, asymetrická koruna, nakloněný kmen, aj.) a stromy suché či odumírající (zejména jasany napadené houbou r. Chalara) nebo také jedinci nežádoucího nebo nepůvodního druhu, často s invazním potenciálem. Kladným výběrem budou podpořeni perspektivní jedinci dubu zimního. Odstraněním nežádoucích stromů v jejich dosahu dojde k uvolnění těchto dubů ze zápoje a s tím spojenému poklesu konkurenčního tlaku. Vytvořený dostatečný a osluněný prostor umožní jejich optimální vývoj, vedoucí ke vzniku mohutných stromů s rozložitou korunou. Ty by v budoucnu mohly být i vhodným biotopem pro řadu druhů hmyzu a jiných živočichů vázaných na osvětlené, doupné stromy a staré dřevo. Dále bude odstraněno cca 80% podúrovňového podrostu okolo lesních cest a 40% podúrovňového podrostu na zbývajících plochách. Většina dřevní hmoty bude odvezena. Zbytek bude zhaťován.

V rámci zásahu bude také proředěno přirozené zmlazení celého dotčeného území a to zejména okolo lesních cest s cílem zvýšit transparentnost porostu

Kácení bylo v souladu s platnými právními předpisy oznámeno odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části, který je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Upozornění na změnu úředních hodin oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

20. 04. 2023
Bez obrázku

Sociální šatník pro rodiny v hluboké sociální nouzi a rodiče samoživitele najdete v Husitské 74

27. 04. 2023
Bez obrázku

Upozornění na dopravní omezení celopražského významu — II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu spojujícího MČ Praha 4 a 5

12. 05. 2023
Login