Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Dopravní omezení v ulici Jana Želivského — uzavírka západní části vozovky v úseku Olšanská — U Nákladového nádraží

od 1. 10. 2021 do 31. 1. 2022 — po dobu 4. etapy rekonstrukce kanalizace

Upozorňujeme na další (4.) etapu stavebního záboru a s tím souvisejícího dopravního omezení — uzavírky západní části vozovky komunikace Jana Želivského v úseku Olšanská — U Nákladového nádraží (ve směru k ulici Vinohradská) z důvodu rekonstrukce kanalizace v termínu od 1. 10. 2021 do 31. 1. 2022 — viz grafické přílohy.

Objízdná trasa je vedena po východní části vozovky komunikace Jana Želivského s dvojím křížením (přejezdem) tramvajové trati! Nadále není možné odbočit (při jízdě od Olšanské) na křižovatce řízené SSZ z komunikace Jana Želivského vlevo do ulice U Nákladového nádraží; pro uvedený směr jízdy je nutné se otočit přes tramvajovou trať na úrovni vjezdů do Olšanských a Židovských hřbitovů zpět a poté na křižovatce odbočit vpravo na komunikaci U Nákladového nádraží.      


Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, IČ: 25656112

Zhotovitel: D&Z spol. s r.o.., Údlická 761, 184 00 Praha 8, IČ: 00196304


Pozn.: Rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace + opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu vydal Odbor pozemních komunikací a drah MHMP jako příslušný silniční správní úřad pro vozovku komunikace Jana Želivského — viz příloha OOP.

Stáhněte si

OOP-Jana Želivského - od 01.10.2021 do 31.01.2022
27. 09. 2021
173 kB
Jana Želivského oprava kanalizace širší dopravní vztahy 3 a 4 etapa
27. 09. 2021
300 kB
Jana Želivského 4 etapa - kanalizace
27. 09. 2021
208 kB
Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Dopravní omezení — úplné uzavírky částí Krásovy a Přibyslavské ulice

25. 10. 2021
Bez obrázku

Dopravní omezení — částečné uzavírky ulic Trocnovská a Prvního pluku

10. 11. 2021
Bez obrázku

Dopravní omezení na komunikacích Jana Želivského a Olšanská

12. 11. 2021
Login