Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Dopravní omezení — částečná uzavírka ulic K Červenému dvoru a Na Třebešíně a úplná uzavírka jižní větve Zvěřinovy ulice

od 16. 6. do 31. 8. 2022 (2 etapy)

Upozorňujeme na dopravní omezení v oblasti Třebešína z důvodu realizace autobusového zálivu zastávky BUS „Třebešín“ (ve směru Žižkov) a obnovy povrchů části komunikace K Červenému dvoru.

Stavební práce jsou rozděleny do 2 etap s následujícím omezením dopravy:

2. etapa v termínu 16. 6. — 31. 7. 2022 (viz přílohy „DIO Situace 2 Etapa“ a „DIO Situace ŠDV…“)

1) částečná uzavírka komunikace K Červenému dvoru v úseku od  křižovatky s komunikací Na Třebešíně (severní větev) ke kruhovému objezdu na křižovatce s komunikací U Nákladového nádraží

  • provoz na komunikaci zachován jednosměrně (po západní polovině vozovky) a to pouze ve směru od kruhového objezdu směrem do Malešic; v opačném směru vedena objížďka po komunikacích Na Třebešíně (severní větev /panelová komunikace/) — Pod Kapličkou — U Nákladového nádraží — K Červenému dvoru

  • zastávka BUS „Třebešín“ směr Žižkov přemístěna o cca 170 m proti směru jízdy, ke vjezdu k objektu K Červenému dvoru 175/18a

  • zastávka BUS „Třebešín“ směr Malešice zachována v původní poloze (před objektem K Červenému dvoru 3156/25)    

2) částečná uzavírka komunikace Na Třebešíně (severní větev) v úseku od křižovatky s komunikací Pod kapličkou ke křižovatce s komunikací K Červenému dvoru

  • provoz na komunikaci zachován jednosměrně a to pouze ve směru na Žižkov (od křižovatky s komunikací K Červenému dvoru ke křižovatce s komunikací Pod kapličkou) z důvodu zajištění průjezdnosti autobusů linek PID č. 133, 146, 155, 908 a 909 po panelové komunikaci na objízdné trase; v opačném směru vedena objížďka po komunikacích Pod Kapličkou — U Nákladového nádraží — K Červenému dvoru — Na Třebešíně (severní větev)  

3) úplná uzavírka komunikace Zvěřinova (jižní větev) v prostoru připojení na komunikaci K Červenému dvoru; objízdná trasa vedena po zbylé části (severní větvi) komunikace Zvěřinova   

3. etapa v termínu 1. 8. — 31. 8. 2022 (viz přílohy „DIO Situace 2 Etapa“ a „DIO Situace ŠDV…“)  

1) částečná uzavírka komunikace K Červenému dvoru v úseku od  křižovatky s komunikací Na Třebešíně (severní větev) ke kruhovému objezdu na křižovatce s komunikací U Nákladového nádraží

  • provoz na komunikaci zachován jednosměrně (po východní polovině vozovky) a to pouze ve směru od kruhového objezdu směrem do Malešic; v opačném směru vedena objížďka po komunikacích Na Třebešíně (severní větev /panelová komunikace/) — Pod Kapličkou — U Nákladového nádraží — K Červenému dvoru

  • zastávka BUS „Třebešín“ směr Žižkov přemístěna o cca 170 m proti směru jízdy, ke vjezdu k objektu K Červenému dvoru 175/18a (shodně s 2. etapou)

  • zastávka BUS „Třebešín“ směr Malešice přemístěna o cca 150 m po směru jízdy, cca na úroveň vjezdu k protilehlému objektu K Červenému dvoru 175/18a     

2) částečná uzavírka komunikace Na Třebešíně (severní větev) v úseku od křižovatky s komunikací Pod kapličkou ke křižovatce s komunikací K Červenému dvoru (shodně s 2. etapou)

  • provoz na komunikaci zachován jednosměrně a to pouze ve směru na Žižkov (od křižovatky s komunikací K Červenému dvoru ke křižovatce s komunikací Pod Kapličkou) z důvodu zajištění průjezdnosti autobusů linek PID č. 133, 146, 155, 908 a 909 po panelové komunikaci na objízdné trase; v opačném směru vedena objížďka po komunikacích Pod Kapličkou — U Nákladového nádraží — K Červenému dvoru — Na Třebešíně (severní větev)   


Zhotovitel: Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. Praha 5 – Radotín, Prvomájová č. ev. 2111, PSČ 15300, IČ: 271 46 324, odpovědný pracovník: Milan Bada, telefon - pracoviště.: +420 775 707 612

Investor: Tulipa Třebešín s.r.o., Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 257 09 526, odpovědný pracovník: Ing. Pavel Kohn

Stáhněte si

DIO Situace ŠDV Objizdna trasa pro vozidla nad 6t
17. 06. 2022
683 kB
DIO Situace 3 Etapa
17. 06. 2022
1 MB
DIO Situace 2 Etapa
17. 06. 2022
1 MB
Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Úplná uzavírka Basilejského nám. (severní rameno západní části a severní rameno východní části) a částečná uzavírka Basilejského nám. (jižní rameno východní části) a Malešické ulice

01. 07. 2022
Bez obrázku

Dopravní omezení v Příběnické a Seifertově ulici včetně úplné uzavírky (Seifertova v úseku Řehořova — Příběnická)

15. 07. 2022
Bez obrázku

Omezení na dětském hřišti na Vrchu sv. Kříže

18. 07. 2022
Login