Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

6. etapa rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku od křižovatky s ulicí Černínova na úroveň původní ulice Kaplířova (v obou směrech)

od 30. 8. 2021 do  7. 11. 2021 včetně úplné uzavírky komunikace

Upozorňujeme na realizaci další — 6. etapy rekonstrukce komunikace Koněvova a s tím související dopravní omezení — úplnou uzavírku — v úseku od křižovatky s ulicí Černínova na úroveň původní ulice Kaplířova (v obou směrech) — viz grafická příloha „Úplná uzavírka části komunikace Koněvova — 6. etapa…“ Termín trvání stavebních a výkopových prací pro tuto letošní předposlední etapu je stanoven od 30. srpna 2021 do 7. listopadu 2021,  harmonogram prací a dopravních opatření je rozdělen celkem na 7 etap s ukončením prací ke dni 30. 11. 2021.

Uzabírka Koněvova 6. etapa - mapka

Rozsah prací spol. STRABAG (investor TSK): V této etapě je plánována rekonstrukce vozovky od Ostromečské po Černínovu. Pěší budou využívat chodníky, které budou po předchozích etapách v provizorním pochozím stavu.

Více informací na webu investora a současně správce komunikací Novinky (tsk-praha.cz)

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu (IAD) a pro autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) jsou totožné s předchozí úplnou uzavírkou komunikace Koněvova, která byla realizována při 2. - 4. etapě v termínu 26. 4. — 4. 7. 2021.

Objízdná trasa pro veškerou individuální automobilovou dopravu viz grafická příloha „Objízdné trasy — uzavírka Koněvova — 2. — 4. + 6. etapa…“:

 • směr jízdy Husitská → křižovatka „Ohrada“: Husitská — Prokopova — Olšanské nám. — Olšanská — Jana Želivského — křižovatka „Ohrada“

 • směr jízdy křižovatka „Ohrada“ → Husitská: křižovatka „Ohrada“ (Pod Krejcárkem × Koněvova) — Jana Želivského — Olšanská — Olšanské nám. — Prokopova — Husitská

Změny v trasách a zastávkách linek PID

 • směr jízdy od Florence a od Flory na Ohradu: linky PID nadále vedeny ve stávající objízdné trase (vč. dočasných zastávek), po které jsou vedeny již od zahájení prací na jaře t.r.

 • směr jízdy od Ohrady na Florenc (linky PID č. 133, 207, 908 a 909): linky vedeny stejně jako při trvání 2. 3 4. etapy v termínu 26. 4. — 4. 7. 2021, dočasně se zřizuje zastávka „Rokycanova“ u pošty v Roháčově ulici.


Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, odpovědný pracovník: pan Martin Pilát

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286

 

Pokud z důvodu rekonstrukce dojde ke znemožnění přístupu na soukromá parkovací stání, umožní městská část a hl. m. Praha dotčeným osobám vydání náhradních běžných parkovacích oprávnění.

Pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikající bude náhradní parkovací oprávnění vydáváno ve dvou variantách dle běžně platných ceníků za níže uvedených podmínek:

 • Bude vydáváno parkovací oprávnění na 5 parkovacích úseků (tímto umožníme stání v 5 vybraných parkovacích úsecích v blízkosti místa zablokovaného parkovacího stání. Oprávnění stojí 180 Kč /rok (popř. 90 Kč na 6 měsíců).

 • Bude vydáváno parkovací oprávnění na území celé Prahy 3 (tímto umožníme stání kdekoli na území Prahy 3 v zónách placeného stání. Oprávnění stojí 600 Kč/6 měsíců, resp. 180 Kč/6 měsíců pro seniory).

V obou případech bude platnost náhradního parkovacího oprávnění zrušena s ukončením rekonstrukce.

Parkovací oprávnění vydává městská část na základě doložení:

 • Občanský průkaz FO (žadatel)

 • Vztah k místu: trvalý pobyt žadatele v MČ Praha 3 / nájemní smlouva žadatele k nemovitosti na adrese opravovaného úseku

 • Vztah k vozidlu: žadatel musí být vlastník nebo provozovatel – velký TP vozidla nebo kopie velkého TP společně s malým TP (resp. vztah k vozidlu se dokládá stejně jako u běžného POP)


Kontakty

 • pro vydání parkovacího oprávnění pro fyzické osoby:

 • pro vydání parkovacího oprávnění pro právnické osoby:

  • Vydání parkovacího oprávnění pro právnické osoby je v gesci magistrátu hl. m. Prahy.

  • Odbor dopravy Magistrátu HMP, Oddělení organizace dopravy, vydejnapop@praha.eu

 

Stáhněte si

Úplná uzavírka části komunikace Koněvova - 6. etapa (30.8. - 7.11.2021) - DZ na křižovatce Pod Krejcárkem x Koněvova
24. 08. 2021
176 kB
Úplná uzavírka části komunikace Koněvova - 6. etapa (30.8. - 7.11.2021)
24. 08. 2021
583 kB
Úplná uzavírka části komunikace Koněvova - 6. etapa (30.8. - 7.11.2021) - DZ na křižovatce Pod Krejcárkem x Koněvova (1)
24. 08. 2021
176 kB
Objízdné trasy - uzavírka Koněvova - 2. - 4. + 6. etapa (6. etapa 30.8. - 7.11.2021)
24. 08. 2021
406 kB
Vyparkování na kom. Seifertova v úseku Sladkovského nám. - Blahníkova při úplné uzavírce části komunikace Koněvova - 6. etapa (30.8. - 7.11.2021)
24. 08. 2021
263 kB
Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Oblastní správa CENTRUM TSK se přestěhovala

25. 08. 2021
Bez obrázku

Další etapy omezení v ulici Jana Želivského a na Basilejském náměstí

20. 09. 2021
Bez obrázku

Dopravní omezení v ulici Jana Želivského — uzavírka západní části vozovky v úseku Olšanská — U Nákladového nádraží

27. 09. 2021
Login