• Ohlášení živnosti
  24.04.2019

  Kam všude musím ohlásit vydání živnostenského oprávnění? Podnikatelé mohou provést  oznámení o  zahájení podnikatelské činnosti (ohlášení živnosti), včetně údajů pro vybrané institu... Celý článek

 • Identifikace účastníků smluvního vztahu při prodeji zboží v zastavárně
  24.04.2019

  Provozuji bazar a zastavárnu. Již se mi několikrát stalo, že návštěvník obchodu nabízející zboží se odmítl identifikovat občanským průkazem, prý nemám právo to po něm požadovat. Je to pravda? Ž... Celý článek

 • Správní poplatky
  24.04.2019

  Jaký poplatek musím uhradit za ohlášení živnosti? Správní poplatek za ohlášení živnosti je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a je uveden v příloze tohoto zákona / po... Celý článek

 • Změna sídla
  24.04.2019

  Jak postupovat při změně: sídla společnosti, nebo osoby statutárního orgánu obchodní firmy? V případě změny adresy trvalého bydliště, která je již zapsána v základních registrech nemu... Celý článek

 • Vztah k sídlu
  24.04.2019

  Musím mít jako podnikatel označené sídlo? Pokud ano, jakým dokladem? Ano, živnostenský zákon tuto povinnost podnikateli ukládá. Dokladem může být  např. prohlášení vlastníka nemovitosti, že... Celý článek

 • Označení sídla
  24.04.2019

  Musím mít jako podnikatel označené sídlo? Ano, živnostenský zákon podnikateli tuto povinnost ukládá, a to ustanovením § 31 odst.2, který mimo jiné uvádí, že podnikatel je povinen viditelně ozn... Celý článek

 • Označení provozovny
  24.04.2019

  Jak mám označit provozovnu? Provozovna ve smyslu ustanovení § 17 živnostenského zákona musí být  trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podni... Celý článek

 • Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
  24.04.2019

  Mám povinnost oznamovat zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně? Ano, živnostenský zákon tuto povinnost podnikateli ukládá v ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského zákona, d... Celý článek

 • Přerušení podnikání
  26.05.2015

  Mohu na čas přestat s podnikáním a přerušit provozování živnosti, co mám udělat? Ano, živnostenský zákon tuto možnost připouští. Pokud tedy chcete přerušit provozování živnosti, je třeba splnit ozn... Celý článek