• Vydání živnostenského oprávnění
  26.05.2015

  Kam všude musím ohlásit vydání živnostenského oprávnění? Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti (ohlásit živnost), včetně údajů pro všechny instituce, tj. registrace p... Celý článek

 • Identifikovat se občanským průkazem
  26.05.2015

  Provozuji bazar a zastavárnu. Již se mi několikrát stalo, že návštěvník obchodu nabízející zboží se odmítl identifikovat občanským průkazem, prý nemám právo to po něm požadovat. Je to pravda? Podle ž... Celý článek

 • Poplatek
  26.05.2015

  Jaký je poplatek musím uhradit za ohlášení živnosti? Za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání vám živnostenský úřad naúčtuje správní poplatek1 000,- Kč. Při dalším ohlášení živnosti činí správní p... Celý článek

 • Přerušení podnikání
  26.05.2015

  Mohu na čas přestat s podnikáním a přerušit provozování živnosti, co mám udělat? Předem písemně oznámit přerušení provozování živnosti na kterémkoliv živnostenském úřadě či kontaktním místě veře... Celý článek

 • Změna sídla
  26.05.2015

  Jak postupovat při změně: sídla společnosti, nebo osoby statutárního orgánu obchodní firmy? Podnikatel provede změnu v obchodním rejstříku. Obchodní rejstřík uvědomí živnostenský úřad  ... Celý článek

 • Změna trvalého bydliště
  26.05.2015

  Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat? Změnu trvalého bydliště již zapsanou v základních registrech nebo informačním systému evidence obyvatel pokud je podnikate... Celý článek

 • Vztah k sídlu
  26.05.2015

  Musím nějak dokladovat vztah k sídlu? Pokud ano, jakým dokladem? Ano, zákon požaduje, aby podnikatel doložil, že nemovitost či prostory, do nichž umístil své sídlo, užívá na základě řádného smlu... Celý článek

 • Označené sídlo
  26.05.2015

  Musím mít jako podnikatel označené sídlo? Sídlo je jedinečné a plní roli podnikatelského ústředí. Každý podnikatel musí mít v evidenci vedeno sídlo. V případě podnikatele – fyzické osoby, j... Celý článek

 • Označení provozovny
  26.05.2015

  Jak mám označit provozovnu? Provozovna musí být označena zvenčí, trvale a viditelně. Musí být uvedena obchodní firma, nebo název nebo jméno a příjmení včetně identifikačního čísla osoby.  Poku... Celý článek

 • Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
  26.05.2015

  Mám povinnost oznamovat zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně? Ano, provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Dle živnostenského ... Celý článek