Zdravotní péče pro slovenského občana trvale žijícího v ČR

Odpověď…

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,jakou bude mít zdravotní péči a co musí platit slovenský starobní důchodce trvale žijící v česku (je bezvládný a syn,který má české občanství se o ni bude v česku starat. Bude mít tento slovenský důchodce nárok na příspěvek na péči v ČR?

Dobrý den, k Vašemu dotazu ze dne 20.3.2010 sděluji:

dotaz na zdravotní péči a úhradu za ni je třeba směřovat na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR. Dle všeobecné informace, kterou našemu odboru VZP k Vámi uvedené situaci poskytla, má slovenský starobní důchodce pobírající pouze slovenský důchod, trvale žijící v České republice zajištěnu veškerou zdravotní péči jako občan ČR, ale na účet svého mateřského státu. Česká zdravotní pojišťovna je v tomto případě výpomocnou, hlavní pojišťovnou zůstává slovenská zdravotní pojišťovna.

Poskytování příspěvku na péči občanům členského státu Evropské unie se řídí Nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci společenství, podle něhož se určuje stát příslušný k vyplácení dávky. Vzhledem k tomu, že slovenský starobní důchodce, přestože trvale žije v České republice, nepodléhá českým právním předpisům, tzn., že není českým zdravotním pojištěncem, není oprávněnou osobu k přiznání příspěvku na péči v ČR. Příspěvek na péči je považován za peněžitou dávku v nemoci, kterou poskytuje příslušná instituce státu, který je kompetentní k úhradě zdravotní péče. Pro doplnění uvádím, že občan členského státu EU, který nepodléhá českým právním předpisům a není schopen si zajistit vyřízení žádosti o obdobnou dávku v jiném – příslušném – členském státě samostatně, má možnost podat žádost o příspěvek na péči obci s rozšířenou působností v místě svého trvalého pobytu. Obec s rozšířenou působností žádost o příspěvek na péči přijme a v případě, že dojde k závěru, že žadatel podléhá právním předpisům jiného členského státu, postoupí dle § 12 Správního řádu žádost pro nepříslušnost Ministerstvu práce a sociálních věcí – odboru sociálních služeb, který žádost postoupí příslušnému členskému státu. Poté již MPSV do řízení o žádosti nezasahuje. Pro úplnost přikládám kopii stanoviska Evropské komise ze dne 19.2.2010.

Irena Koberová, (odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3)


Poliklinika Jarov

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych věděla jak se vyvíjí situace kolem polikliniky na Jarově. Ráda bych věděla jestli zástupci MČ Praha 3 jednají s ministerstvem financí o převodu do vlastnictví na obec kontinuálně, případně jsou-li připravené další kroky ze strany radnice k zabránění prodeje polikliniky. Děkuji za odpověď

Vážená paní, ve věci polikliniky Jarov již byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž. MF je z naší strany průběžně informováno (naposledy dopisem minulý týden) o nesouhlasu občanů s touto formou privatizace a o vůli městské části převzít za polikliniku zodpovědnost. V tomto procesu však pro MF nejsme partnerem, proto nemusí naše námitky vyslyšet. Věřte tomu, že se téměř denně schází týmy lidí, vedeme vyjednávání a vymýšlíme všechny možnosti, jakým způsobem celý proces ještě zvrátit.

S pozdravem Martin Benda, (zástupce starosty)