Zahrádkářská kolonie Na Balkáně

  • Mnoho využivatelů kolonie se často v obavách dotazuje, zda místu nehrozí nějaký developerský projekt s bytovou či obchodní výstavbou a zda nebudou muset své oblíbené zahrádky opustit. V připomínkách městské části k přípravě nového (metropolitního) územního plánu bylo doposud vždy uváděno, že samospráva požaduje současné využití zachovat i do budoucna.