Vinohradská ulice

  • IPR v současné době připravuje podrobnější navázání na studii revitalizace Vinohradské třídy. Její součástí bude také odstranění bariér na náměstí Jiřího z Poděbrad a povrchové zprůchodnění křižovatky nám J. z Poděbrad / Vinohradská / U Vodárny.