Vinohradská ulice

IPR v současné době zpracovává studii revitalizace Vinohradské třídy. Její součástí bude také odstranění bariér na náměstí Jiřího z Poděbrad a zprůchodnění křižovatky nám j. z Poděbrad / Vinohradská / U Vodárny.