Náměstí Jiřího z Poděbrad

  • Aktualizovaná dokumentace pro územní řízení regenerace náměstí byla dokončena a na jaře 2017 a územní rozhodnutí je platné, připravuje se zadání dokumentace pro stavební povolení