Náměstí Jiřího z Poděbrad

Aktualizovaná dokumentace pro územní řízení regenerace náměstí byla dokončena na jaře 2015 a nyní je ve fázi projednávání. Vedení samosprávy ale upozornilo, že k případné realizaci přistoupí pouze v případě, kdy se pro ni podaří získat alespoň z části dotace.