Nákladové nádraží Žižkov

Na prostory Nákladového nádraží Žižkov je zpracováno několik urbanistických a dopravních studií, naposledy aktuální má být podkladem pro změnu územního plánu Z 2600/00 – nyní ve fázi dopracovávání a prověřování, hlavně s ohledem na dopravní poměry a jejich výhled. Také byl vypracován Master management plán Nákladového nádraží Žižkov.