záhon pod žižkovskou věží

Odpověď…

pod Zizkovskou vezi je zahon (kruhovy), ktery neni jiz delsi dobu udrzovan - chystate se s tim neco udelat? A abych jen nekritizovala - ten na Skroupove nam. je moc krasny. dekuji za reakci

Dobrý den,
k Vašim připomínkám týkajícím se záhonů sdělujeme, že zeleň v okolí žižkovského vysílače (Mahlerovy sady) není ve vlastnictví  ani ve správě městské části Praha 3. Vlastníkem tohoto pozemku je společnost České Radiokomunikace a. s. Zároveň děkujeme za ocenění – záhon na Škroupově náměstí je součástí  zeleně spravované městskou částí.
S pozdravem
Jana Bosáková (Odbor technické správy majetku a investic / odd. správy zeleně)


šeříky

Odpověď…

Dobrý den, na zelené ploše nacházející se před benzinovou pumpou v místě, kde se protínají ulice U Rajské zahrady a Havelkova, každé jaro kvetla a nádherně voněla řada šeříků. V loňském roce z důvodů pro mě zcela nepochopitelných byly v době před rozkvětem keře uřezány na úroveň téměř u země. Během roku se pak objevily nové výhony. Těšila jsem se, že se opět dočkáme kvetoucích šeříků, ale nedávno jsem zjistila, že i ty výhony byly opět uřezány, takže ze země tyčí pouze pahýly. Chtěla bych se zeptat, kdo o likvidaci keřů rozhodl a z jakých důvodů. Budu se těšit na Vaši odpověď a přeji hezký den

Dobrý den.
Plocha zeleně před čerpací stanicí na rohu ulic  U Rajské zahrady – Siwiecova (dříve Havelkova)  je ve vlastnictví hlavního města Prahy a nepatří do zeleně spravované městskou částí Praha 3. Z tohoto důvodu nám není známo, kdo Vámi zmíněný zásah provedl, jedná se o věc mimo naši kompetenci.
Přeji příjemný týden.
S pozdravem
Jana Bosáková (Odbor technické správy majetku a investic / odd. správy zeleně)


keře na parukářce

Odpověď…

Dobrý den, nemám snad ani otázku,jenom bych ráda podotkla že by mě zajímalo kdo je zodpovědný za zeleň v parku Parukářka.To snad ani nejsou"zahradníci" kteří umí zacházet ze zelení. Co tam provedli z keřovým porostem! Aby se snad o něj nemuseli starat, tak ho rovnou uřezali až u země. Ono nestačí pořádání "velkolepých hlučných akcí" že vše žívé uteče. Ale zničili všechno, kde poslední zbytky ptactva mohlo hnízdit. Doufám, že Vás zajímá i tento názor. Děkuji V.V.

Dobrý den,
k Vašemu e-mailu, který nám byl přeposlán, Vám sděluji následující:

V parku na vrchu sv. Kříže (Parukářce) byla provedena úprava svahů s převážně náletovými dřevinami tvořícími prakticky neprostupné porosty. V nich bylo množství již odumřelých či odumírajících keřů i menších stromů a stav těchto ploch víceméně znemožňoval jejich údržbu. Z tohoto důvodu zde byla provedena probírka a vyčištění porostů, perspektivní dřeviny byly zachovány. Pokud jde o řez keřů „u země“, takto prováděné zmlazení keřů je v péči o zeleň běžnou praxí a většina keřů opět obroste. Husté nepěstěné houštiny nelze v prostředí městského parku ponechávat . Ptáci se v hojném počtu vyskytují a hnízdí i v parcích, kde jsou keřové porosty obvyklým způsobem udržovány, a na vrchu sv. Kříže je pro ptactvo stále mnoho vhodných stanovišť.

S pozdravem
Jana Bosáková (Odbor technické správy majetku a investic / odd. správy zeleně)


Komenského náměstí

Odpověď…

Dobrý den, zajímalo by mě, proč je už tolik let naprosto ignorováno a zanedbáno Komenského náměstí. Proč tam není slušný park s chodníky a lavičkami, nebo oficiální malé, třeba placené parkoviště plus park, a místo toho je tam jakýsi tankodrom, kde se divoce parkuje a parčík před školou je v dezolátním stavu. To je vizitka radnice Prahy 3. Byl by takový problém to náměstí dát do pořádku? Navíc jsem tu narazil na stížnosti lidí, že je ohrožují auta před školou. Tam ale nemá být chodník pro veřejnost, ten má logicky vést přes park, ale žádný chodník, který by vedl z bodu A do bodu B přes trávník tam není. Děkuju za vysvětlení.

Dobrý den pane Válku,
veřejné prostranství na Komenského náměstí je v majetku hlavního města Prahy. Údržbu v minulém volebním období zajišťoval Magistrát hl. m. Prahy. V nedávné době byl pozemek převeden do správy Městské části Praha 3.  Z důvodu špatného stavu daného místa městská část plánuje obnovu náměstí.
S pozdravem
Jana Caldrová (OTSMI/ oddělení správy zeleně)


prořezání stromu

Odpověď…

Dobrý den, bydlím v ulici Biskupcova, kde před vchodem 67 je pouliční osvětlení. V jeho těsné blízkosti stojí vzrostlý strom, takže lampa je zcela v koruně stromu. Bylo by možné nechat strom prořezat, abychom zase měli osvětlenou ulici? Děkuji

Dobrý den,
stromořadí jako takové je součástí komunikace, ve vlastnictví Hl. m. Prahy a ve správě jej má Technická správa komunikací (TSK).
Městská část se od roku 2002 podílí  na výsadbě stromů ve stromořadích. V ulici Biskupcova, ve Vaší lokalitě, je vysazeno 15 javorů – Acer platanoides. Těmto stromům je věnována následná péče.

Vámi uvedený strom je v kompetencích TSK. Váš podnět bude zaslán Ing. Beihauerovi, níže uvádím kontaktní informace.

S pozdravem
Petra Nigrinová

Technická správa komunikací
Ing. Jiří Beinhauer
Oblastní správa Centrum, u. Rejskova

Tel.: 257 015 868
e-mail: Jiri.Beinhauer@tsk-praha.cz


Reklama na stromě

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, kde se mi poradí s povolením na zavěšení reklamy na strom. Byli jsem se zeptat na Mariánském náměstí, tam nás ale poslali pryč. Děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne Michaela K.

Vážená paní,
k Vašemu dotazu, týkajícímu se umístění reklamy, Vám s politováním sděluji, že odbor technické správy majetku a investic z titulu správce veřejné zeleně nepovoluje umístění reklamy na stromech, rostoucích na pozemcích ve správě Městské části Praha 3.

S pozdravem
Jana Caldrová (vedoucí oddělení správy zeleně)


obnova dřevin

Odpověď…

Dobrý den, před nějakým časem jsem vznášela na webu městské části dotaz ohledně stromů v prostoru Basilejského náměstí (jeho západní polovině) - konkrétně šlo o lípu (již druhou či třetí v pořadí), která byla ze zdravotních důvodů odstraněna. Na dotaz ohledně náhradní výsadby zněla odpověď, že se zde bude měnit dopravní uspořádání a náhradní dřeviny zde plánovány nejsou. Nicméně ve volném prostoru zde byl vytvořen květinový záhon. V místě s takovou dopravní frekventovaností by jistě obnova dřevin, které zde původně byly, byla funkčnější z hlediska mikroklimatického i hygienického. Dále by mě zajímalo, o jakou změnu dopravního uspořádání tedy mělo jít, v platném ÚP ani v konceptu žádná taková změna není. Předem děkuji za reakci. S pozdravem, Ing. Tlustá

Dobrý den,
na podzim v roce 2009 připravil odbor technické správy majetku a investic jednoduchý návrh sadovnických úprav na Basilejském náměstí, nicméně Výbor pro územní rozvoj a majetek ZMČ Praha 3 z důvodu předpokládané úpravy křižovatky realizaci sadovnických úprav zahrnující i výsadbu alejových stromů nedoporučil. Záhony, které zde od roku 2010 pravidelně osazujeme, mají za úkol dočasně pozvednout estetickou úroveň tohoto veřejného prostranství. Otázku budoucí úpravy křižovatky oddělení správy zeleně neřeší. Obraťte se, prosím, na odbor územního rozvoje.
S pozdravem
Ing. Jana Caldrová (vedoucí oddělení správy zeleně)


vnitroblok Bezovka

Odpověď…

Dobrý den,mám dotaz ohledně volného pobíhání psů ve vnitrobloku Bezovka.Každý den zde chodím se synem do školy,a většina pejskařů nerespektuje a ani neví,že psi zde nesmějí bez vodítka být.Proč nejsou v parku cedule? Dále chybí nad pískovištěm u laviček odpadkový koš. Jinak tento parčík je výkvětem Žižkova,a ostudou životního prostředí,kde se líbí akorát bezdomovcům a fetující mládeži.Zkuste se sem přijít někdy projít,ale pozor na zbytky chátrajících schodů,nebezpečí úrazu! Děkuji za vyjádření,s pozdravem Greifonerová

Vážená paní,
k Vaší e-mailové zprávě, týkající se stavu vnitrobloku Bezovka, Vám sdělujeme následující:
Zákaz volného pobíhání psů vyplývá z ustanovení vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Na plochách zeleně, kde ze zákazu není povolena výjimka, toto ustanovení platí a tabulky zakazující pohyb psů bez vodítka zde neumisťujeme. Postïh neukázněných  držitelů psů je záležitostí  městské policie.

Koš na Vámi uvedeném místě chybí z toho důvodu, že tyč, která jej má držet, byla vylomena vandaly. Bude provedena oprava a koš znovu osazen.

Zároveň Vás chceme informovat, že v současné době se zadává studie obnovy vnitrobloku včetně zeleně v ulici Ondříčkově. Kompletní projektová dokumentace by měla být dokončena v r. 2012, předpokládaný termín realizace je podzim 2012 – jaro 2013.

S pozdravem
RNDr. Jana Bosáková (oddělení správy zeleně)


Rajská zahrada - uzavření

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych vyjádřila politování nad tím, že se tento víkend na pět měsíců uzavře krásný prostor Rajské zahrady. Ráda bych se zeptala, proč je nutné, aby tak dlouho nesloužila svým účelům, zda by nebylo možné její uzavření zkrátit, či jí případně neuzavírat vůbec. Děkuji za odpověď, s pozdravem Šárka O.

Park Rajská zahrada se každoročně uzavírá na zimní období diky nemožnosti jeho údržby. Betonové cesty ve svahu, pískovcové schodiště a dolní dřevěná terasa namrzají a park tak přestává být pro návštěvníky bezpečný.
Letos díky trvajícímu hezkému počasí je park od 1.listopadu dokud bude přijatelné počasí otevřen od 10.00 do 17.00 hod. Kavárna je zavřena.
S pozdravem Čadková (správce parku Rajská zahrada)


Dendrologický průzkum na Basilejském náměstí

Odpověď…

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo dělal dendrologický průzkum stavu zeleně na Basilejském náměstí a vydal pokyn ke kácení. Případně kdy a jakým způsobem zde budou odstraněné dřeviny nahrazeny. Děkuji za odpověď

Dobrý den, k Vašemu dotazu, týkajícímu se kácení 2 ks silně proschlých lip na Basilejském naměstí, sdělujeme následující:

Kácení výše uvedených stromů zajistilo oddělení správy zeleně na základě znaleckého posudku č. 249/09, který vypracoval soudní znalec Ing. Pavel Bulíř, CSc. v srpnu 2009. Kácení proběhlo ve shodě s ustanovením § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb.O ochraně přírody a krajiny v platném znění. Vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládá změna dopravního řešení daného prostoru, výsadba nových stromů zde v současné době nebude provedena.

S pozdravem, Ing. Jana Caldrová (vedoucí oddělení správy zeleně)


Občerstvení na vrchu sv. Kříže

Odpověď…

Dobrý den, chtěl bych se informovat ohledně občerstvení na Parukářce. Zda bude probíhat výběrové řízení na toto místo, nebo jestli zůstane stávající provozovatel pan Gregůrek. Pokud se nějaké změny budou konat prosím o bližší informace týkající se výběrového řízení. Předem děkuji za Vaši odpověd. S pozdravem

Vážený pane, stávající „občerstvení“ na vrchu sv. Kříže je nelegální stavbou, která je předmětem sporu mezi městskou částí a panem Gregůrkem, stejně jako další okolnosti působení tohoto nájemce. V současné době je připraven projekt výstavby nového občerstvení v tomto místě, které by po demolici nahradilo stávající, normám nevyhovující černé stavby, nicméně není zatím ukončeno stavební řízení. O vývoji Vás budeme informovat.

Zdraví

Jan Sotona (mluvčí žižkovské radnice)


Mobilní WC v parku na Balkáně

Odpověď…

Dobrý den, chci se zeptat zda-li neuvažujete o instalaci mobilního WC v parku Na Balkáně. Je to velmi využívaný park, kde maminky tráví s dětmi volný čas a je nepříjemné, že musí děti vykonávat svoji potřebu mezi keříky. Je to nehygienické a také nevýchovné. Děkuji.

Vážená paní,

k Vašemu podnětu ohledně umístění mobilního WC na dětském hřišti Na Balkáně Vám sdělujeme následující:

V námi spravované veřejné zeleni jsme dosud měli mobilní WC pouze na dětském hřišti v ulici Pod Kapličkou. V současné době bylo zrušeno a nahrazeno stavebním objektem připojeným na vodovod a kanalizaci. Na hřišti Pod Kapličkou je během provozní doby stále přítomen správce, z čehož vyplývají možnosti, které na jiných dětských hřištích a v parcích nejsou. Mezi povinnosti správce zde patří mimo jiné udržovat čistotu hygienického zařízení. Přesto udržet původní mobilní WC v hygienicky a esteticky únosném stavu bylo velmi náročné a ne vždy zcela úspěšné.

Umístění mobilního WC na lokalitách, kde není stálý dozor, je značně problematické. Pokud jde o dětské hřiště Na Balkáně, věc znovu zvážíme a případné možnosti prověříme.

S pozdravem, RNDr. Jana Bosáková (oddělení správy zeleně)


Koše na odpadky na Vítkově

Odpověď…

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda budou při vstupu na Vítkov z Tachovského náměstí a v celé spodní části Vítkova opět instalovány koše na odpadky nejlépe ještě i s pytlíky pro psy. Ve všech průvodcích Prahy je dosud jako hlavní přístup na památný vrch Vítkov uváděn právě přístup z Tachovské náměstí, který je opravdu odporný - přeplněné kontejnery, věčně zaparkovaná auta na zákazu parkování, špinavý podchod a stoupání mezi psími výkaly. A pro slušné pejskaře nejsou v dostatečné míře umístěny ani pytlíky ani koše. Jeden otevřený!!! koš v zatáčce rozhodně nestačí. Rekonstrukce Vítkova je jistě skvělá, nové schody ze strany Florence a z plánované cyklistické stezky však vůbec nenavazují na přirozené přístupové cesty na Vítkov. Také nevznikají žádné nové vstupy na Vítkov z Koněvovy ulice, takže tato část Žižkova zůstává od Vítkova nejvíce oddělena. Výměna laviček na hlavní cestě je nepochopitelná, lavička tam byly celkem nové a v dobrém stavu, zato na straně k Tachovskému náměstí včetně vyhlídek není ani jedna. Je možné někde nahlédnou do plánu rekonstrukce celého parku? A celý Vítkov vybavit odpadkovými koši a pytlíky pro psy? Přeji Vám mnoho úspěchů v péči o kvalitní životní prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky Žižkova. S pozdravem

Vážená pani Brožová, park na vrchu Vítkově je zeleň I. kategorie, a proto spadá pod správu Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. S případnými dotazy, týkající se revitalizace Vítkova, je třeba se obracet na výše uvedný odbor.

S pozdravem

Ing. Jana Caldrová, (vedoucí oddělení správy zeleně)

 

Kam hlásit poškozený strom

Odpověď…

Poraďte mi, kam mám napsat o poškozeném stromu v naší ulici Blodkova. Má suché větve a dnes dokonce spadly na chodník.

Se svým podnětem se prosím obraťte na oddělení správy zeleně – vedoucí Ing. Jana Caldrová, tel. 222 116 390, e-mail: janac@praha3.cz.