Psi z útulku - osvobození od poplatku

Odpověď…

Dobrý den. Hodlám se ujmout opuštěné feny z množírny psů přes známou organizaci Cibela O.S. Samozřejmě o tom budu mít příslušnou smlouvu. Chtěla jsem se zeptat, zde se mě týká uvolnění od poplatků na dva roky, jako při osvojení psa z klasického útulku. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
Vyhláška hl. m. Prahy stanoví v §6, odst. 1, písm. d),  že od poplatku jsou osvobozeni psi z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy.

Hlavní město tuto úlevu  poskytuje proto, že útulky na svém území částečně dotuje a je v jeho zájmu, aby si lidé psy z těchto zařízení odebírali a počet psů v nich umístěných se snižoval.

Samozřejmě není v zájmu města dotovat psy z jakési množírny, která naopak počet psů na území hl. m. Prahy a nejen tam, uměle zvyšuje.

Vzhledem k tomu, že se tedy nejedná o útulek pro opuštěné psy, nelze ustanovení výše zmíněného paragrafu Vyhlášky využít.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)


Poplatek za psa - změna trvalého bydliště

Odpověď…

Dobrý den, dne 30.3.2012 jsem zaplatila poplatek ze psa ve výši 400 kč / sleva protože je čipován /. Ale protože od dubna 2012 mám trvalé bydliště na Praze 7, mám zaplatit tam. Napsli mi, že mám u Vás žádat přeplatek. Jak tak mohu učinit? Děkuji

Dobrý den,
abyste vůbec mohla žádat o nějaký přeplatek musíte především u nás svého psa řádně odhlásit a předložením občanského průkazu doložit, do kdy jste měla trvalé bydliště na Praze 3, což jste dosud neučinila, přestože Vám zákon ukládá nahlásit každou změnu, která má vliv na výši nebo existenci poplatku nejpozději do 15 dnů poté, co změna nastala.  Zároveň je třeba vrátit  naši evidenční známku.

Úřední dny jsou pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hod.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)
Ekonomický odbor


poplatek za psa - změna trvalého bydliště

Odpověď…

A ještě jednou ohledně psa. Tento týden mi byla doručena složenka z Prahy 9 na zaplacení poplatku 1.500,-. Zjistila jsem, že částka se skládá ze 750,- Kč, které nebylo uhrazeno na minulé pololetí, neboť mi nebyla doručena složenka. Tuto částku uhradím příští týden a na dalších 750,-(již toto pololetí) jsem domluvená, že uhradím do července a složenka na další poletí bude doručena v srpnu, ale to už bych měla dostat složenku z Prahy 3. Ale jsem trochu zmatená z toho, že když budu měnit trvalé bydliště v dubnu, ale poplatek za první pololetí budu hradit Praze 9. Jestli se nebude nějak půlit nebo prostě zaplatím za první poletí ještě Praze 9 a od sprna už Praze 3? Nevím, jestli můj dotaz dobře pochopíte, napsala jsem to asi zmateně, ale ztrácím se v tom :) Moc Vám děkuji za odpověď a přeji krásné velikonoční svátky, s pozdravem

Dobrý den,
Pro Vaši informaci:
Poplatek za psa platíte té městské části, ve které máte oficiálně vedené  trvalé bydliště. Pokud se během roku přestěhujete, dělí se poplatek mezi obecní úřady, kde máte trv. bydliště alikvotními podíly a ve výši, která je pro tu kterou obec stanovena.

Praha jako obec má stanoven poplatek ve všech městských částech stejně, tj. 1.500,- ročně.

Zjednodušeně a prakticky řečeno: poplatek začínáte  platit od 1. dne následujícího měsíce poté, co se v té nové městské části přihlásíte k trvalému pobytu (což je nejjasněji doložitelné datem, kdy Vám byl vydán nový občanský průkaz s novou adresou).

Logicky z toho vyplývá, že v tom původním trv. bydlišti poplatek přestáváte platit ukončením měsíce, ve kterém jste se přestěhovala.

Vaší povinností ze zákona je nahlásit každou změnu, která má vliv na výši a stanovení  poplatku (tedy i na jeho eventuální další neplacení) do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Jste tedy povinna na Praze 9 do 15 dnů od získání nové občanky nahlásit ukončení poplatkové povinnosti a k tomuto datu požádat o vypočtení alikvotního podílu z ročního poplatku za letošní rok. 

Poté se s občankou dostavíte do odd. poplatků Prahy 3, kde k 1. dni následujícího měsíce   psa přihlásíte a doplatíte zbytek částky z ročního poplatku už naší městské části.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)


změna trvalého bydliště - pes

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych se zeptala, co mám dělat v případě stěhování. Konkrétně - nyní mám trvalé bydliště na Praze 9, ale v nejbližší době se budu stěhovat na Prahu 3 a nejspíše budu měnit i trvalé bydliště na Prahu 3. Psa mám přihlášeného na Praze 9. Tak jestli stačí nějaké oznámení na Prahu 9 s tím, že si tyto informace "vyměníte" nebo se musím osobně dostavit na úřad Prahy 3,abych psa přehlásila?A jestli ano, tak jaké dokumenty musím mít s sebou?A nebo může být pes přihlášený na Praze 9, i když já bych měla trvalý pobyt na Praze 3? Moc Vám děkuji za informace S pozdravem

Dobrý den,
Až budete mít jasno, kde a od kdy budete mít úředně vedeno trvalé bydliště a budete mít na tuto adresu i vystaven nový občanský průkaz, tak teprve bude ten správný čas záležitost se psem řešit.
Do konce měsíce, ve kterém budete mít trv. bydliště na Praze 9 budete poplatek platit na této městské části a zároveň si ho tam k tomuto datu i odhlásíte, tak jak stanoví zákon a vyhláška a  event. vrátíte evid.známku psa.
Od 1. dne následujícího měsíce Vám vzniká platební povinnost v novém trv. bydlišti, tj. v Praze 3.
S novým občanským průkazem a doklady o čipování psa se pak prosím dostavte k nám na úřad (Havlíčkovo nám.9, nádvorní budova 1.patr, dveře č 110) v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 18,00, kde dostanete novou (naši) evid. známku a složenku na zbytek roku. Cestu  můžete spojit s vyzvednutím nového obč.průkazu.
Městské části zatím vzájemně propojené nejsou a v tomto případě i kdyby byly, je třeba vyzvednout novou známku, takže se stejně budete muset dostavit osobně.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)


úmrtí psa

Odpověď…

Dobrý den, je možné poslat potvrzení o uhynutí pejska s příslušným dokladem od lékaře e-mailem V případě, že ano, žádám o e-mail adresu. Děkuji

Dobrý den,
odhlášení psa s přiložením příslušných dokladů je samozřejmě možné i prostřednictvím e-mailu. Zároveň však je třeba vrátit i evidenční známku psa, což už je mailem poněkud problematičtější.
Obojí  však lze zaslat poštou, nejlépe doporučeně, event. odhlásit předběžně mailem a známku doručit dodatečně.
S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)


Psi - náhubky

Odpověď…

Dobrý den, zajímalo by mě kdy se někdo začne zajímat o děsnou nálevnu " Rokycanova 29 ". Denně se tam chlastá do 05.00 hod. Možná by neškodilo se zaměřit na dozor od měst. policie. Pořád za rohem v Sabinově ul. parkují auta přejede kolem městské policie a nic.Dříve by na to stačily 2 pomocníci VB. Toto platíme z daní.Nemluvím o chování pejskařů. MP už to vzdala vodítka a náhubky nejsou na Žižkově " humální ". Ve zmíněné nálevně napočítáte v nočních hodinách i několik psů.

Vážený pane,
uvedená provozovna je předmětem zvýšeného zájmu strážníků Obvodního ředitelství Městské policie Praha 3. V rámci pravidelných kontrol věnujeme zvýšenou pozornost i dodržování dopravního režimu v jejím bezprostředním okolí. Omezení provozní doby uvedené provozovny však není v naší kompetenci.

K Vaší výhradě k práci MP ve vztahu k majitelům psů si dovoluji upozornit na skutečnost, že v současné době není stanovena obecná povinnost mít psa na vodítku a s náhubkem. Omezení volného pobíhání psů se v rámci hl. m. Prahy vztahuje pouze na pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň (viz obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně).

S pozdravem
Ing. Dušan Machoň (ředitel OŘ MP Praha 3)


Přihlášení psa - přechodné bydliště

Odpověď…

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na přihlášení a placení poplatků za psa na Praze 3. Vím, že tato povinnost se vztahuje na obyvatele, který na Praze 3 mají trvalé bydliště. Jak se postupuje v případě, že jsem cizinka a na Praze 3 mám přechodné bydliště (průkaz pro cizince) a trvale se tam zdržujeme (i se psem:-)? Děkuji za odpověď a přeji hezký den, Stanislava B.

Dobrý den,
máte pravdu, že vyhláška o poplatcích ze psů stanovuje jako základní podmínku pro přihlášení v obci, že chovatel psa tam musí mít trvalé bydliště. V případě cizinců dlouhodobě bydlících v Česku je to trochu problém: správně by měl být pes evidován i případně placen v zemi, odkud majitel pochází (pokud tedy v této zemi je poplatek vůbec uzákoněn).

V praxi to řešíme tak, že pokud je majitel psa na území  obce (tedy Prahy) opravdu dlouhodobě a souvisle (tedy nikoli řádově po dobu několika měsíců nebo jen týdnů) tak jej, pokud si to přeje, zaevidujeme a poplatek vybíráme.

Úřední dny jsou pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hod, kancelář č.110 (1. Patro nádvorní budovy radnice na Havlíčkově náměstí 9). Vezměte sebou prosím nějaký identifikační doklad, ze kterého je zřejmé Vaše bydliště v Praze 3 (patrně tedy pas), event. očkovací průkaz psa.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)


Přihlášení psa

Odpověď…

Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné přihlásit psa i na příslušný pražský úřad - MČ Praha 3, kde se zdržuji v přechodném bydlišti, když už je přihlášen v místě mého trvalého bydliště mimo Prahu. Jde mi o aktivaci čipu atd. (v Registru majitelů zvířat nahlášen je.) Děkuji. Robert C.

Dobrý den,
zákon o místních poplatcích i z něj vycházející vyhláška hl. m. Prahy stanovuje, že chovatel psa je povinen přihlásit psa do evidence a k poplatku v místě svého trvalého bydliště.

Pokud je pes čipován, je evidován v celoevropském registru, včetně uvedení kontaktní adresy, event. telef. spojení s majitelem.

Chovatelé psů, mající trvalé bydliště na území hl. města jsou navíc povinni nechat svého psa očipovat a registrovat v evidenci hl.m.Prahy.

Tato povinnost se netýká chovatelů nebo majitelů, kteří v Praze nemají trvalé bydliště.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)


Poplatek za psa - změna jména

Odpověď…

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je možné změnit údaje pro zasílací adrese plátce poplatku za psa, vdala jsem se a ráda bych změnila své jméno na adrese, kam mi chodí složenky. Je možné údaje změnit elektronicky nebo případně poštou? Děkuji, Lenka P.

Dobrý den,
změnu jména (event. adresy, pokud se jedná o změnu v rámci Prahy 3) lze provést i elektronicky. Stačí mi původní jméno a adresa a nové platné údaje.
Pokud by se jednalo o změnu adresy mimo Prahu 3, tam by bylo třeba řádné odhlášení z evidence, vč. vrácení evid. známky, protože poplatek za psa se platí městské části dle trvalého bydliště držitele psa.

S pozdravem
Eva Kallistová (vedoucí oddělení poplatků)


Registrační karta psa

Odpověď…

Dobrý den, mám dva dotazy. 1. Je možné zaslat registrační kartu psa (vč. informace o čipování) poštou na ekonomický odbor MÚ Prahy 3? Nebo je nutné nahlásit psa osobně na podatelně? 2. Psa mám z útulku ze zahraničí v rámci EU. Mám nárok na neplacení poplatku na 2 roky? Jaký doklad potřebujete? Děkuji, Sedláčková

Dobrý den,

Zaslat registrační kartu byste mohla pouze v případě, že pes byl již k poplatku na našem úřadu řádně přihlášen a jednalo by se vlastně pouze o rozšíření infomací, potřebných k vyměření poplatku.

Podat Přiznání k místnímu poplatku ze psů  je však třeba osobně, protože informace, uvedené na registrační kartě pro čipování nejsou dostatečné pro zavedení nového poplatníka do databáze poplatníků této daně, a to do 15 dnů poté, co si psa poplatník pořídí.

Pro informaci dodávám, že registrační čipovou kartu je třeba odeslat nebo odnést na Magistrát hl.m.Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, který vede centrální pražskou evidenci čipovaných psů, neboť to bylo jeho nařízení, kterým je tato povinnost stanovena.

Úřad městské části Praha 3 vede evidenci placení poplatků za psy a na základě zaevidování psa na Magistrátu poskytuje majiteli psa, coby poplatníkovi, slevu z poplatku ve dvou následujících letech po zaregistrování na Magistrátu ve výši 350,- Kč ročně.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v oddělení poplatků pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hod.

Sebou prosím vezměte svůj občanský prokaz, očkovací průkaz psa,  registrační čipovou kartu a pro informaci, od kdy psa vlastníte i potvrzení o převzetí z útulku.

Vyhláška hl.m.Prahy stanovuje, že osvobození od poplatku po dobou dvou let se týká pouze psů, převzatých z útulků na území hlavního města Prahy, neplatí tudíž ani pro psy z jiných měst, natož ze zahraničí.

S pozdravem

Eva   K a l l i s t o v á (vedoucí oddělení poplatků)


Poplatky za psa

Odpověď…

Dobrý den, obdržela jsem složenku na zaplacení poplatku za psa za 1. čtvrtletí 2011 se splatností 31.3.2011. Prosím o vysvětlení, proč částka k úhradě činí 750,-- Kč. Děkuji za odpověď Dana H.

Dobrý den,
jak bylo uvedeno na poslední složence, kterou jste obdržela loni, musí se podle nařízení magistrátu platit poplatky ze psů v půlročních splátkách - tak, jak je to obvyklé ve všech ostatních městských částech. 750 Kč je tedy splátka za toto pololetí, další složenku - také na 750 Kč dostanete 31.8. 2011.
Monika Otmarová (oddělení vnějších vztahů a komunikace)
 


Úklid v Praze 3

Odpověď…

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se plánují změny v úklidu ulic a chodníků na Praze 3. Je zde velký nepořádek, prašnost a psích výkalů. Jinde po Praze vidím jezdit vysavače, strojově se uklízí chodníky i silnice, na Žižkově nic z toho. Tři úklidy zajištěné TSK ročně jsou málo, když není dále udržované. např. na Praze 7 plánují: "předložený materiál - Návrh na uzavření SOD na zpracování projektové žádosti o dotaci na technologie (zametací vozy) k úklidu komunikací za účelem snížení prašnosti" Děkuji V.Němec

Pane Němec,
změny v úklidu ulic a chodníků na území Prahy 3 se pro letošní rok neplánují. Systém úklidu, který je zde zaveden několik roků se osvědčil a díky tomu patří Praha 3 k nejlépe uklizeným částem Prahy.
Strojní úklid chodníků se začne provádět od 1. 4. 2011 (po ukončení zimní pohotovosti). Kromě denního ručního čištění se tento úklid bude provádět pravidelně 1x za 2 týdny.

Pravidelný úklid ulic samosběrnými vozy zajišťovaný Technickou správou komunikací hl. m. Prahy posiluje Městská část v letním období ze svých prostředků navýšením četnosti.
To vše se děje mimo pravidelný komplexní úklid, probíhající třikrát ročně, o kterém se zmiňujete.

Ing. Jiří Louša (vedoucí odboru techn.správy majetku a investic)

 


Nepořádek

Odpověď…

Dobrý den, často se pozastavuji na tím, proč je takový nepořádek v oblasti mezi Palácem Flora a hlavním vchodem na Olšanské hřbitovy. Mám malé dítě a absolutně nemůžu pustit proběhnout v této části, kterou se často vracíme domů z nákupů. Trávník a příkop u zdi plný odpadků a psích výkalů. Vím, že u nás, na náměstí Jiřího z Lobkovic se často uklízí a jsou zde celé čety zametačů. Proč se neuklidí i tato část, která je opravdu ohyzdná a odporná na pohled. Pokud tato část není majetkem obce existuje nějaký prostředek, jak majitele pozemku k úklidu donutit. Předem děkuji za odpověď. Veronika D.

Vámi zmiňovaný pozemek patří do vlastnictví Technické správy komunikací (TSK) Praha.
Úklid zde pro TSK smluvně zajišťuje firma Pražské služby (PS). Podle sdělení vedoucího PS, provoz Praha 3, p.Záluského zde bude po ukončení zimní pohotovosti (od 1.4.2011), úklid prováděn pravidelně 1x za týden.

M.Bokr, ved.odd.správy komunikací


odpadkové koše

Odpověď…

Dobrý den Jen jsem se chtěl zeptat jestli by bylo možné zřídit v ulici Kubelíkova u Paláce Akropolis odpadkový koš pro kuřáky a psovody. Všude v dalekém okolí je a zde to vypadá jak v popelníku.

Dobrý den,
odpadkové koše jsou v majetku Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK). Dva odpadkové koše jsou umístěny  na rohu Kubelíkova a Fibichova proti ulici Víta Nejedlého. Zkuste se obrátit na TSK, kontaktní osoba Jan Jizba, tel. 257 015 459,   e-mail  Jan.Jizba@tsk-praha.cz .

Koše na psí exkrementy včetně držáků na pytlíky jsou v kompetencích Městské části. Nejbližší komplet, tj. koš na psí exkrementy a držák se sáčky, je v ulici Kubelíkova u č.p. 1089/22. Další jsou umístěné na rohu Kubelíkova/Ševčíkova, Fibichova/Křížkovského, Bořivojova/Víta Nejedlého.

S pozdravem
Ing. Petra Nigrinová (Odbor technické správy majetku a investic, Oddělení správy zeleně)


Koše na psí exkrementy

Odpověď…

Dobrý den, sama jsem majitelkou psa a naprosto souhlasím s paní, která si stěžuje na spoustu neuklizených psích hoven (viz.dopis dne 10.3.2010) Já se je po svém psovi pokaždé snažím uklidit. Můj dotaz se týká toho, zdali by nešlo přidělat víc stojánků se sáčkama na psí exkrementy? Po parcích je jich opravdu málo a když už tam nějaký je, sáčky jsou okamžitě fuč. Z poplatků za psy by to snad šlo, ne? děkuji Petra S.

Vážená paní, škoda, že jste nenapsala konkrétně o jaký park se jedná. Nezbývá, než vám odpovědět všeobecně.

Koše se zásobníky na sáčky, nebo jen samotné zásobníky jsou, v převážné většině, umístěny po obvodu parku. Je to proto, že uvnitř v parku byly díky vandalům často více, či méně zničeny.

Koše jsou vysypávány 2x týdně a zásobníky na sáčky doplňovány 3x týdně značným počtem sáčků. Košů se zásobníky sáčků je na celé Praze 3 109 ks a samostatných zásobníků 79 ks. Ročně je na jejich obsluhu a opravy vynakládán 1. 644 000,- Kč.

 V sobotu a v neděli  firma doplňování neprovádí, to znamená, že sáčky jsou doplněny v pátek a potom až v pondělí. V průběhu pracovního týdne je činnost firmy každodenně kontrolována a místa s chybějícími sáčky jsou ještě týž den hlášena provoznímu technikovi firmy, která tuto činnost provádí.

Pokud nám sdělíte o jaký park se jedná, pokusíme se v dané lokalitě ještě  zvýšit dohled.

S pozdravem, Odbor technické správy majetku a investic


Pokuty za neuklízení po psech

Odpověď…

Dobrý den,bohužel situace, která nastala po letošní zimě, co se psích výkalů týká mne donutila napsat tento dotaz. Chci se zeptat kolik peněz na pokutách vybrali strážníci MP za letošní zimnu od pejkařů, kteří neuklízí psí výkaly? A jaká je výše pokuty za tento prohřešek.To,co zůstalo na chodnících a trávnících po roztátém sněhu mě naprosto šokovalo. Chodím každý den ven s dítětem a teď je to tedy doslova slalom mezi psími hovínky. V životě jsem ve světě něco podobého neviděla a to zřjemě proto, že tam jsou poplatky za psa tak vysoké, že si ho dovolí jen málokdo. Prosím pokud to bude ve vašich silách zkuste s touto problematikou něco udělat, zaměřit se více na nepořádné majitele psů a pokud to i z pravomoce úřadu jde, apeluji na Vás: Zvyšte poplatky!. Děkuji moc.

Vážená paní, informaci o výši pokut Vám nesdělím, protože městská policie není podřízena městské části, ale hlavnímu městu Praze. Stejně tak radnice nemá vliv na výši poplatků ze psů, jejich výše je dána příslušnou legislativou. O celém problému víme a je třeba říci, že jde také o věc obecné kultury a odpovědnosti obyvatel, kdy je třeba konstatovat, že si řada českých majitelů psů stále nezvykla na standardní chování a povinnosti, které dodržují chovatelé psů ve vyspělý evropských metropolích. Byť do naší kompetence nespadá ani úklid chodníků, městská část alepsoň po letošní zimní oblevě vyslala do ulic specializované čety, které uklízely pozůstatky po psech na chodnících.

Zdraví

Jan Sotona, (mluvčí žižkovské radnice)


Poplatek za psa - číslo účtu

Odpověď…

Dobrý den, prosím můžete mi zdělit číslo účtu, kam mám zaslat roční poplatek za psa a zároveň by mě zajímalo, zda roční poplatek je 1500 Kč? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, číslo účtu je uvedeno na poštovní poukázce, kterou rozesílá:

Oddělení poplatků ÚMČ Praha 3
Adresa oddělení: Lipanská 11
Vedoucí oddělení: Eva Kallistová
Tel.: 222 116 330
E-mail: evaka@praha3.cz

Základní sazba poplatku za 1 psa je 1500,- Kč ročně.

S pozdravem Monika Otmarová, (odd. vnějších vztahů a komunikace).


Posyp chodníků v zimním období

Odpověď…

Dobrý den, bydlíme v ulici Jeseniova 33, Praha 3- Žižkov. Máme takový problém, že v období kdy sněží, se na chodníky vysypává sůl, aby sníh roztál. Ničí to obuv, psům packy, atd. Ze zákona k 1.1.2009 je solení chodníků trestné! Jak je tedy možné, že to provádíte? Doufáme, v brzkou nápravu! A ohlídání si, že se tato situace již nestane. S pozdravem

Dobrý den.

Odpovídám na Váš podnět ohledně solení chodníků. Firma Pražské služby a.s.,která smluvně pro MČ Praha 3 zajišťuje úklid a schůdnost chodníků, k posypu sůl nepoužívá.Chodníky jsou sypány šťerkem. Pokud byl chodník posypán solí,jedná se patrně o iniciativu některého občana. Vedoucí P.S. provoz Praha 3 p. Záluský vylučuje možnost, že by jejich pracovníci používali

k posypu sůl. Pokud by se přesto stalo,že pracovníci P.S. sypou chodníky solí, prosím Vás, oznamte nám to a my neprodleně zajistíme nápravu.

Děkuji.

S pozdravem Milan Bokr (odd. správy komunikací ÚMČ Praha 3).

Tel.: 222 116 407.

 

Úklid psích exkrementů

Odpověď…

Dobrý den, můžete mi vysvětlit, proč když se Vinohrady prezentují jako dá se říci luxusní čtvrť, je všude na ulicích tolik psích výkalů? Snad se za ty pejsky vybere dostatek finančních prostředků na nějakého toho motorizovaného uklízeče, jaký je běžný na Praze 1 a také třeba v sousední Praze 10. Spoléhat se na to, že každý po svém psu uklidí je naivní a starý člověk to možná ani uklidit nemůže. V ulicích jako jsou Vinohradská, Písecká, Hradecká, Sleszká atd je chůze po chodníku hotový slalom mezi exkrementy a to se mi zdá na tuto čtvrť velmi ostudné a myslím si, že by se Váš úřad měl o úklid chodníků více zajímat. Vždyť je to i Vaše vizitka, jak to na těch chodnících vypadá. Děkuji Vám za odpověď a doufám, že se tento neutěšený stav zlepší. S pozdravem

Dobrý den,

reaguji na Váš podnět ohledně psích exkrementů na Vinohradech. Tolik psích výkalů na ulicích je především proto,že naši spoluobčané,vlastnící psi, jsou neukáznění a nevychovaní. Téměř na každém rohu jsou zabudovány schránky se sáčky na psí exkrementy,včetně košů.Na Praze 3 jsou tyto schránky zhruba na 250 místech.

Chodníky se uklízejí 1x za den (pejskaři venčí 3x – 4x denně).V současné době mají uklizeči práci komplikovanou spadem listí.

Problém psích exkrementů jsme projednali s vedoucími pracovníky Pražských služeb,které pro Prahu 3 úklid provádějí. Bylo nám přislíbeno,že úklidu psích exkrementů bude věnována větší pozornost. Ze strany ÚMČ bude zajištěna důkladnější kontrola provedení těchto prací.

Děkuji Vám za Vaše podněty a věřte,že i nám jde o to,aby na Praze 3 bylo uklizeno.

S pozdravem Milan Bokr, (Odd. správy komunikací ÚMČ Praha 3)


Poplatek za psa

Odpověď…

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaká je výše poplatku za psa na Praze 3 a zda udělujete slevy na očipované psy. Děkuji

Dobrý den,

základní sazba poplatku za 1 psa je 1500,- Kč ročně. Osoby, pobírající jakýkoli typ důchodu, pokud je jejich jediným zdrojem příjmu, platí za 1 psa 200,- Kč ročně, za psy chované v rodinných domcích se platí 600,- Kč ročně. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50% základní sazby.

Slevy: Osvobozeni od poplatku jsou psi, sloužící jako doprovod osobám se ZTP-P, psi záchranářští s příslušným vycvičením, služební psi policejní. Psi, opatření mikročipem, registrovaným v databázi Magistrátu hl. m. Prahy, mají slevu 350,- Kč ze základní sazby poplatku po dobu 2 let, počínaje rokem následujícím po roce čipování a zavedení do databáze MHP.

Psi z útulku jsou osvobozeni od placení poplatku úplně, a to po dobu 2 let od data převzetí psa.

Ohlašovací povinnost: Každého psa (i čipovaného či nepodléhajícího poplatku) je nutno osobně přihlásit k evidenci a vyzvednout známku do 15 dnů od jeho nabytí bez ohledu na to, je-li čipován či nikoli. Poplatková povinnost pak začíná uplynutím 3 měsíců věku psa.

S pozdravem Monika Otmarová (odd. vnějších vztahů a komunikace).