tříděný odpad - častější odvoz

Dobrý den rád bych vás požádal o řešení následující situace, Kontejnery na tříděný odpad, v okolí Škroupova náměstí bývají často přeplněné, odpad je pak umistován na přilehlé chodníky. Bylo by vhodné zajistit častější odvoz. Děkuji za zvážení

Vážený pane,
jednotlivé komodity separovaného sběru jsou vyváženy ze stanoviště Ševčíkova/Škroupovo nám. takto :
Plasty a papír 4x týdně, sklo 2x měsíčně a nápojové kartony 1x týdně. Celé stanoviště a jeho okolí se pravidelně od pondělka do pátku každý den uklízí.
Na Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) máme již od listopadu loňského roku požadavek o navýšení frekvence svozu některých komodit na vybraných stanovištích. Jakmile nám MHMP tento požadavek splní, okamžitě budeme žádat o další navýšení, včetně Vámi zmiňovaného stanoviště.
Ještě bych chtěla podotknout, že je zde ještě jeden velký problém. Většina "hnízd" separovaného sběru je zneužívána různými provozovnami, a tak těžko plní svou funkci - být k dispozici pouze občanům. Pokud byste zjistil, že nějaká provozovna v okolí používá toto stanoviště jako odkladiště svých odpadů, ať již tříděných nebo jiných, kontaktujte prosím odbor životného prostředí našeho úřadu, který by mohl neukázněné "podnikatele" sankcionovat.

S pozdravem
Eva Krejbichová (Odbor technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3)