Kontejnery - změna provozní doby

Dobrý den, bydlím v Jeseniově ulici č.113, takže mám nejbližší stanoviště kontejnerů Ambrožova/Malešická, ale bohužel nemám šanci tam něco odnést protože jsem denně v práci od 8 -18 a soboty 8-12. opravdu dobře jste upravili doby přistavení kontejnerů. Můžete mi sdělit proč tam aspoň jeden den není kontejner třeba do 20h ? Služby obyvatelům jsou čím dál tím lepší.

Vážená paní,
Magistrát hlavního města Prahy, který hradí přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany (VOK), vydal nové pokyny jak přistavovat VOK. Požadavek je , že se smí VOK přistavit pouze na 4 hodiny. Musíme vycházet z možností svozových firem, která tyto kontejnery přistavuje, proto je konečná hodina přistavení v  19.00 . Snažíme se rozdělit jednotlivé termíny přistavení tak, aby pokud možno každé místo mělo alespoň jeden termín přistavení v měsíci právě do 19.00.

Ještě jedna poznámka: od července 2012 byl otevřen sběrný dvůr v Malešické ulici č. 74, je to mezi "Penny" a benzinkou, otevřeno je pro občany Prahy i v sobotu do 15.00. Toto je, bohužel, jediná alternativní možnost, kterou Vám můžeme nabídnout.

S pozdravem
Odbor technické správy majetku a investic