kontejnery Zelenky Hajskeho/Roháčova

Prosím o sdělení, zda uvažujete o opětovném přistavení kontejnerů na odpad (plast, papír, sklo) původně umístěných na rohu ulic Zelenky Hajského/Roháčova na jejich původní místo? Byly přestěhovány bezúčelně na Koněvovu ulici směrem na Vítkov, kde jsou jejich dostupnost i využití velice nízké, už s ohledem na nutnost použití přechodů pro chodce. Nejbližší současné kontejnery jsou u stanice autobusů 133,207. Počet kontejnerů je proto nedostačující a nelze, jak vidno, udržovat ani pořádek v jejich okolí.

Vážená paní,
kontejnery byly přemístěny z rohu ulic Zelenky Hajského a Roháčovy po opakovaných žádostech obyvatel domu na neustálý nepořádek, který byl v okolí nádob. Nepomáhal ani úklid, který byl prováděn v pracovní dny, během několika hodin byly kontejnery znovu obsypány různým odpadem.

Snažili jsme se, spolu s místně příslušným silničním správním úřadem a svozovou společností nalézt v blízkosti místo, které by vyhovělo všem požadavkům. Roh ulic Pražačka a Koněvova byl jediným místem, který alespoň částečně odpovídal požadavkům na dopravní přehlednost, možnost obsluhy a docházkovou vzdálenost.

S pozdravem
Eva Krejbichová (Odbor technické správy majetku a investic)