kontejnery na tříděný odpad

Dobrý den, léta třídíme a spokojeně vynášíme odpad do sběrných nádob a najednou ejhle - nádoby jsou pryč. Jsou nahrazeny řídce osazenými podzemními, které neobsahují nádobu na tetrapacky a obsahují ještě jednu poměrně podstatnou nedokonalost. Nelze do nich uložit objemnější odpad. Kupříkladu sklo z rozbitého okna, velký obal třeba z pračky a to nejpostatnější - naprosto zbytečně zabírají parkovací místa nedotaženým dopravním značením. Dal jsem si tu práci a obešel několik těchto sběrných míst a žádné se nevybárá před 8 ranní a po 18 večerní hodině, nicméně u každého je zákaz zastavení bránící ve využití parkovacích míst rezidentům. Berte prosím tuto zprávu jako podnět k úpravě místního dopravního značení, aby zákaz platil po dobu, po kterou je reálné nádoby vyprazdňovat a přes noc to déle sloužilo jako parkovací místa (tam kde to polohově lze) pro občany. Ještě jeden podnět bych měl - kvituji s povděkem, že se obec snaží a obnovuje zeleň i v zapadlejších částech, ale kupříkladu objemné čtvercové pravoúhlé rámy kolem stromů, instalované rovnoběžně s komunikací, na které je značeno šikmé stání považuji za trestuhodnou nedomyšlenost. Pominu - li zbytečnou velikost, tak v místě šikmého stání by bylo logické i natočit tyto zábrany a tím by se vytvořilo nejedno parkovací místo navíc. Děkuji za odpověď Robert V.

Vážený pane,
do kompetence našeho odboru, tj. Odboru dopravy ÚMČ Praha 3, patří část Vašeho mailu týkající se dopravního značení podél podzemních kontejnerů. V této věci sděluji, že Váš podnět na úpravu dopravního značení prověříme jednak s ohledem na časová období svozů a také z hlediska funkčnosti (resp. úsekové platnosti) navrhovaného nového dopravního značení. 

Pro případné umožnění parkování v místě podél podzemních kontejnerů by bylo nutné instalovat další dopravní značky - B 28 "Zákaz zastavení" + E 13 "Text" (na začátku stávajícího úseku se zákazem zastavení) a dopravní značky IP 12 + E 13  vyznačující začátek, resp. pokračování zóny placeného stání (na konci úseku se stávajícím zákazem zastavení). Je však nutné zdůraznit, že případná úprava dopravního značení s uvedenými svislými dopravními značkami umožní stání a parkování všem vozidlům (tzn. s platnou parkovací kartou, ale i bez ní) a dojde tak k podobné situaci jako u tzv. zásobovacích míst (označených DZ B 28 + E 13), kde je umožněno stání vozidel pro účely zásobování po určitou dobu - zpravidla max. 15 min. Tato místa pro umožnění zásobování např. obchodů jsou však v drtivé většině zneužívána řidiči vozidel bez parkovacích karet k dlouhodobému (někdy i celodennímu) a bezplatnému parkování.

K tzv. rabátkům umístěným kolem stromů uvádím, že v dané věci není Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 dotčeným orgánem a tudíž nemá možnost určovat, regulovat nebo dokonce nařizovat, jak a kde budou rabátka umístěna. Odbor dopravy ÚMČ Praha 3, příp. Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, pouze vydává rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání komunikace - v těchto případech např. pro výkopové práce nebo stavební techniku.

S pozdravem
Václav Sedlák (Odbor dopravy)